Nyheter Valg2021
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør Rådgivende Ingeniørers Forening. Fotograf: Nicolas Tourrenc

Bør igangsette helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning

Pandemi, strukturelle endringer i næringslivet og klimakrisen krever handlekraft og modig politisk ledelse, mener administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening Liv Kari Skudal Hansteen.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har klare forventninger til den nye regjeringen, da Norge står overfor en krevende omstillingsfase.

– Norge må tilpasse seg et klima i endring. Ny regjering bør derfor igangsette et arbeid med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning, med sikte på en forpliktende opptrappingsplan for investering, oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og offentlige bygninger, sier Liv Kari Skudal Hansteen i en pressemelding.

Hun mener den nye regjeringen bør særlig vurdere å styrke anskaffelseskompetansen innen livsløpsplanlegging, klima og vedlikehold av infrastruktur og bygg for å redusere faren for liv, helse og miljø.

LES OGSÅ: Mener politikk som legger til rette for den grønne omstillingen er noe av det viktigste fremover

Langt fra tilfredsstillende

RIF arbeid med å kartlegge Norges tilstand har dokumentert hvilke utfordringer Norge står overfor når det kommer til offentlig infrastruktur. Per i dag er tilstanden på flere viktige infrastrukturområder langt ifra tilfredsstillende, mener Skudal Hansteen.

– På flere områder er det behov for både å styrke finansieringen og tenke nytt rundt krav i anskaffelser og organisering. Det store oppgraderingsbehovet gjør Norge ekstra sårbart for klimaendringene, og utgjør en trussel mot fysiske verdier og innbyggernes helse og sikkerhet, sier hun.

Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær og konsekvensene av dette vil kreve store endringer i måten byer, steder og offentlig- bygg og infrastruktur formes, videreutvikles og tas vare på.

– RIF har derfor en forventning om at en ny regjering gjør sitt for å bedre tilstanden på kritisk infrastruktur med økonomiske midler og nødvendig tilrettelegging, til tross for at kostnaden kan virke massiv, sier hun.

LES OGSÅ: Mener det bør etableres et CO2-fond for utvikling av grønn teknologi i Norge

Må styrke infrastrukturen

Skudal Hansteen mener tilstanden til vann- og avløpsnettet er blant de mest kritiske sektorene med størst vedlikeholdsetterslep samtidig som det er få statlige sektorovergripende initiativ som kunne ha bidratt til å lette byrden for kommunene og deres innbyggere.

– Avgiftene vil øke drastisk i mange kommuner i de kommende årene hvis det ikke tas nye grep. RIFs forslag er derfor at ny regjering setter ned et ekspertutvalg for å se på de samlede rammevilkårene for vann og avløpsbransjen, herunder tiltak for økt kompetanse innen vann, avløp og miljø, incentiver for bruk av ny teknologi og beste praksis, uttaler hun.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er også særlig stort. RIF forventer at ny regjeringen også vil prioritere både en fornyelse av fylkesveiene og flom- og skredsikring i sin samarbeidsplattform.

LES OGSÅ: Klare klimaråd til den kommende regjeringen

Krav til offentlige anskaffelser

Skudal Hansteen mener også at det er behov for å vektlegge sirkularitet i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen ytterligere fremover.

– RIF mener at strategien for grønn sirkulær økonomi er for lite ambisiøs og at det haster med å ta konkrete grep for å redusere utslipp.

Skudal Hansteen forteller at RIF forventer at den nye regjeringen konkretiserer strategien i samarbeid med bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, med sikte på økte krav til gjenbruk og ombruk i offentlige anskaffelser, og i prosjektering av rehabilitering og nybygg.

LES OGSÅ: Energi Norge ber Støre få fart på elektrifiseringen

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Cnytt.no

Biogass for en renere Oslofjord!

Ådne Naper, Vestfold og Telemark fylkeskommune / Biogass Oslofjord
Anne Beathe Tvinnereim, Viken fylkeskommune / Biogass Oslofjord
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere