Nyheter Valg2021
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Foto: Energi Industri

– Politiske Norge har hatt en alt for snever tilnærming til sirkulærøkonomi

Forbundsleder i foreningen Industri Energi Frode Alfheim er utålmodige når det kommer til den sirkulære utviklingen i Norge.

Etter at det ble meldt at deponiet på Langøya vil være fullt i 2024, har debatten rast om hvor et nytt deponi skal bli etablert. Mandag kunne generalsekretær i Norsk forening farlig avfall (NFFA) fortelle at dette er den viktigste politiske saken for deres medlemmer dette Stortingsvalget.

VALG 2021:  NFFA savner politisk lys over håndteringskapasitet av farlig avfall

Vil i verste fall kunne medføre nedleggelser eller flytting

NFFA er ikke alene, understreker forbundsleder i foreningen Industri Energi Frode Alfheim, som mener deponidebatten er en av de viktigste politiske sakene angående sirkulærøkonomi dette valget.

– En fortsatt uavklart situasjon om deponering av farlig avfall vil i verste fall kunne medføre nedleggelser eller flytting av virksomheter ut av landet. Norge har blant annet gjennom EØS-avtalen og Baselkonvensjonen forpliktelser til hensiktsmessig sluttbehandlingskapasitet av farlig avfall, sier Frode Alfheim til Cnytt.no.

Alfheim presiserer at tiltak for å redusere mengdene ordinært og farlig avfall likevel bør skje før avfallet oppstår.

– En plan for dette må derfor ta utgangspunkt i forholdet mellom produkt-, kjemikalie- og avfallspolitikken, mener han.

VALG 2021: Norsk Fjernvarme: – Skuffende at regjeringens strategi for sirkulær økonomi ikke hadde med gjenbruk av energi

Må satse på forskning og innovasjon

Industri Energi er LOs fjerde største forbund. De har over 56.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Av andelen farlig avfall som ble produsert i 2019 sto industrien for halvparten, rundt 812.000 tonn. Det viser avfalls regnskapet.

– Avfall fra industrien utgjør en stor andel av de totale mengdene farlig avfall. Dersom det skal oppnås økt materialgjenvinning av farlig avfall er støtte til forskning og innovasjon det viktigste tiltaket. Støtte bør prioriteres og knyttes opp mot satsingen på en sirkulær økonomi, sier han og legger til:

– Det er skuffende at vi ikke er kommet lenger knyttet til håndtering av farlig avfall. Ved siden av å redusere mengdene farlig avfall må det jobbes for å få på plass et nasjonalt deponi for farlig avfall.

VALG 2021: Norsk Industri: – Avgjørende at virkemiddelapparatet kan tilby nødvendig risikoavlastning

Bør satse på målrettet produsentansvar

Videre sier Alfheim at norsk sirkulærøkonomi også handler om å bygge opp et produksjons- og forbrukssystem som tar vare på ressurser, utvikler nye verdikjeder og skaper flere arbeidsplasser.

– Det bør satses på miljøavtaler med industrien, målrettet produsentansvar, design for gjenbruk, bruk av kompetanse for å utvikle nye løsninger på tvers av næringer og klyngetenkning. Kunnskap og teknologi er viktige forutsetninger for å finne metoder for å resirkulere restmaterialene og hvordan disse kan anvendes, mener han.

VALG 2021: Virke: – Vi trenger et større program for sirkulære verdikjeder i handel- og tjenesteytende næringer

Utålmodige

Alfheim mener, selv om den kom sent i perioden, er det aller viktigste tiltaket den sittende regjeringen har fått gjennomført «Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi».

– Strategien følger opp de rammebetingelsene for en sirkulær økonomi som er utviklet i EU, for eksempel krav til mer miljøvennlige produkter, økt resirkulering av avfall, mer ressurseffektiv industriproduksjon og rammeverk for bærekraftig finans, sier han.

Han legger dog til at Industri Energi generelt er utålmodige når det kommer til den sirkulære utviklingen.

– Vi mener hele det politiske Norge har hatt en alt for snever tilnærming til sirkulærøkonomi. Norge har antagelig verdens beste retursystem for plastflasker og metallbokser og har opparbeidet en stor kompetanse når det gjelder resirkulering av ulike materialer. Dette gir et godt utgangspunkt for økt mineralgjenvinning ved å videreutvikle innsamlingsordningene fra husholdningene og industrien. Dette kan igjen gi store muligheter for nye industrier, verdiskapning og flere arbeidsplasser.

VALG 2021: Skift: – Utslipp må telles på lik linje som penger

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.