Nyheter Valg2021
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

– Vi trenger et større program for sirkulære verdikjeder i handel- og tjenesteytende næringer

Virkes Ivar Horneland Kristensen etterlyser et program for sirkulær økonomi for handels- og tjenestenæringen.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Deres oppgaver er å gi medlemmene et bransjefellesskap samt rådgivning, advokathjelp og jobbe for bedre rammevilkår gjennom politiske påvirkning.

Dette mener administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen er de viktigste sakene for valget:

Hva er de viktigste politiske sakene for deres organisasjon for dette valget, når det gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft?

– Vi har vært for en økning i CO2-avgiften – for at vi priser miljø- og klimakostnaden ved utslipp, sier Horneland Kristensen.

Han mener at når en øker CO2-avgiften, må det følges med økt støtte til utbygging av ladeinfrastruktur eller andre fossilfrie drivstoffkilder – særlig for varetransporten.

Vi trenger et større program for sirkulære verdikjeder i handel- og tjenesteytende næringer

– Skatte- og avgiftssystemet må brukes for å skape lønnsomhet for de sirkulære forretningsmodellene og løsningene.

Virke-direktøren mener derfor skatteutvalget regjeringen satte ned blir viktig.

– Vi må få opp etterspørselen etter de miljøvennlige løsningene og produktene, som bruker resirkulert materialer og har sirkulære verdikjeder, sier han og legger til: – Skal vi få i gang hele denne snøballen, trenger vi et større program for sirkulære verdikjeder i handel- og tjenesteytende næringer. Derfor ber vi om et Sirkulær2030 – et program for bærekraftig verdiskaping.

I tillegg til virkemidler mener Horneland Kristensen at flere politikere må få øynene opp for at omstillingen vi står overfor omfatter hele næringslivet.

– Og vi må ha flere politikere som går foran og ser bredden, slik at dette ikke bare blir en diskusjon om energi og industri, sier han.

VALG 2021: NHO: – Vi er opptatt av at alle partier setter sirkulærøkonomi på dagsorden

Hva er det viktigste den sittende regjering har fått til denne perioden når det gjelder sirkulærøkonomi?

– At vi priser utslipp, eksempelvis CO2-avgifter, som bidrar til lønnsomhet for de som har gått foran. At vi istedenfor en plastposeavgift, som ville gått inn i et stort sluk i staten, fikk samarbeidsprosjektet Handelens Miljøfond, som bruker poseavgift til helt konkret arbeid, både innovasjon men også rydding, for å fjerne plast fra naturen, sier Horneland Kristensen.

Virke mener også at handels- og tjenestenæringen har behov for et program for sirkulær økonomi, tilsvarende Prosess21.

Under Prosess21 samarbeidet aktører fra industrien, forskning og virkemiddelapparatet om ti forskjellige ekspertgrupperapporter for prosessindustrien. Målet var å gi anbefalinger om hvordan Norge kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst fram mot 2050.

– Prosess21 – altså arbeidet regjeringen initierte og finansierte for sirkulær økonomi i prosessindustrien – var en viktig sak. Det har gjort norsk industri mer konkurransedyktige i møte med fremtidens markeder. Et slikt program er noe vi ønsker oss i handels- og tjenestenæringen. Det handler om å øke samarbeid, heve kunnskap og innovasjonstakt, sier han.

VALG 2021: – Må bli konkret på hvilke endringer som skal til for å reelt gjøre det norske samfunnet sirkulært

Hvilket parti mener dere fronter deres saker best, med tanke på sirkulærøkonomi?

Virke mener å se et økende engasjement hos alle partiene for omstillingen som skal skje i handels- og tjenestenæringen.

– Jeg tror de ser at det berører mange velgere. Våre medlemmer jobber veldig tett på forbrukere og de står også for en stor del av sysselsettingen på fastlandet. Men de som har vært viktigst er ikke noe norsk parti, men EU, sier Horneland Kristensen og utdyper:

Partiene har fortsatt mye å gå på når det gjelder å se mulighetene, men det kommer nok.

– EU er nå et kraftig lokomotiv som dundrer på med konkret politikk på sirkulær økonomi. Samarbeidsmodellen i norsk arbeidsliv, at vi har kommet langt i digitalisering og er gode på logistikk, gjør oss godt rustet for å konkurrere på det Europeiske markedet. Når det skapes et så stort marked for sirkulære forretningsmodeller og løsninger, gir det muligheter for norsk næringsliv. Partiene har fortsatt mye å gå på når det gjelder å se disse mulighetene, men det kommer nok.

VALG 2021: – Myndighetene må inn med virkemidler som nok er mer inngripende enn mange kunne ønske seg

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.