Sirkulære stemmer
Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.

Behov for en sirkulær finanskoalisjon

Klima og naturkrisen utgjør en betydelig risiko for økonomien og samfunnet vi lever i. Stadig flere finansinstitusjoner og investorer anerkjenner nå sirkulærøkonomien som et nødvendig rammeverk for å bidra til å løse disse globale problemene.

Sirkulær økonomi er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, samtidig som den tilbyr nye og bedre vekstmuligheter.

Den sirkulære økonomien beveger seg forbi dagens utvinnende lineære modell for «bruk og kast», og gir en positiv visjon om en økonomi der avfall og forurensning er eliminert, produkter er designet for å gjenbrukes eller repareres, og naturlige systemer blir regenerert.

Verden står midt i en omstilling og finansnæringen har en sentral rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Bærekraftig finans handler blant annet om at kapital skal vris og støtte opp rundt omstilling til en bærekraftig økonomi.

Dette vil kreve mye av oss alle og endringer i næringslivet fremover, både med hensyn til produktutvikling og produksjon. Lik det eller ikke, men kapital har en voldsom kraft når den brukes riktig.

Spørsmålet er ikke lenger om klimaendringer og andre bærekrafts spørsmål har betydning for finanssektoren, men hvordan næringen vil håndtere dem. Sirkulær økonomi er en avgjørende del av svaret på dette spørsmålet.

Sirkulærøkonomiske strategier kan redusere investeringsrisikoen og gi overlegen risikojustert avkastning
En analyse fra Bocconi University (2021) av mer enn 200+ børsnoterte europeiske selskaper i 14 bransjer har vist at jo mer sirkulært et selskap er, jo lavere er risikoen for å misligholde gjeld, og jo høyere er den risikojusterte avkastningen til aksjen.

Innføringen av sirkulærer forretningsmodeller har potensial til å redusere risiko og øke motstandskraften gjennom diversifisering av forretningsmodeller, frikopling av økonomisk vekst fra ressursbruk og miljøpåvirkning, og bedre forutsigelse av strengere regulering og endrede kundepreferanser.

I løpet av de siste årene, har bærekraft og bærekraftig utvikling dominert samtaler på alle nivåer, Arendalsuka var ikke ett unntak. Parallelt med økt interesse og støtte, dukker spørsmålet om hvordan dette skal finansieres og løses.
Sirkulære løsninger og forretningsmodeller står sentralt på veien mot et lavutslippssamfunn og for å levere på klimaforpliktelsene samfunnet har satt. Her spiller finansnæringen en nøkkelrolle.

EU tar globalt lederskap i diskusjonen, gjennom å legge grunnlag for nye lovgivning om bærekraftig finansiering og sette opp strategier for å tilfredsstille finansierings- og investeringsbehovene.

Norge ligger langt bak land som Sverige og Nederland, og Norsk finansnæring er fortsatt i en tidlig fase av den sirkulære omstillingen. Finansnæringen har et stort potensiale til å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi. Manglende kompetanse innenfor sirkulære forretningsmodeller er den store proppen som holder igjen bransjen og omstillingen som trengs for å nå en bærekraftig fremtid.

Nasjonale myndigheter har også en sentral rolle gjennom å utvikle gode rammebetingelser for finansnæringen. Det er spesielt fire områder jeg vil utfordre norske myndigheter til å ta grep;

1. Kompetanse er en av disse. Å forvalte, utvikle og heve kompetansen hos norske arbeidstakere og arbeidsgivere er avgjørende for å møte eldrebølgen, sikre velferdsstaten, og styrke konkurransekraften og effektiviteten i næringslivet.

2. Myndighetene må sette konkrete mål og indikatorer for sirkularitet, både på nasjonalt nivå og for nøkkelnæringer. Uten konkrete mål er det vanskelig å måle fremgang og følge utviklingen.

3. Legge til rette for samarbeid og partnerskap. Offentlig-private samarbeid kan blant annet legge til rette for hybridfinansiering og spre risikoen mellom ulike aktører som kan danne grunnlaget for store samfunnsøkonomiske gevinster.

4. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for mer enn 600 milliarder kroner. Anskaffelser i det offentlige må sørge for å bidra til å stimulere og utvikle sirkulærer markeder. Dette kan gjøres ved at alle offentlige anbud prioriterer sirkulære varer og tjenester og sørge for å vekte, i større grad, kriterier knyttet til sirkulærøkonomi.

Tiden er nå inne for å ta grep! Finansnæringens samfunnsoppdrag er å sørge for trygghet, forutsigbarhet og økt verdiskapning. Da må næringen både bidra til det sirkulære skifte og innta en pådriverrolle.

Derfor er det viktig at vi i finans støtter opp om forslaget til Circular Norway om å bygge opp en sirkulær finanskoalisjon bestående av representanter fra bank, forsikring og kapitalforvaltning. Formålet er å bidra til at finansnæringen utvikler nye tjenester, produkter og kompetanse som støtter oppunder omstillingen til sirkulær økonomi

Kompetanse blant toppledere, mellomledere og ansatte i næringen er helt sentralt, hvor både digital teknologi og kompetanse er nøkkelen til en mer sirkulær økonomi.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse. Om du ikke ser en melding fra oss, sjekk søppelposten (husk å godkjenne avsender).

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Cnytt.no
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.