Nyheter EU
Nina Lillelien, seniorøkonom i NHO. Foto: NHO

– Viktig at EUs tilnærming til taksonomien blir teknologinøytral

NHO mener EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil kunne bidra til grønn omstilling for norsk næringsliv. Men, det er viktig at den blir teknologinøytral.

Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, «Platform on Sustainable Finance», publiserte 3. august utkast til en rapport om nye kriterier til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Utkastet er på høring til 24. september.

Finansdepartementet oppfordrer norske aktører til å gi innspill til dem direkte innen 10. september om forhold som er av særlig betydning for norske interessenter.

LES OGSÅ: Hva er «taksonomien» og hvilken juridisk virkning har den?

Mange vil kunne dra nytte av taksonomien

Av de totalt seks miljømålene i taksonomiordningen, er det fire som nå er lagt frem for høring (se faktaboks).

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med sine 29.000 medlemsbedrifter, har ikke tatt et endelig standpunkt til rapportutkastene, men mener taksonomien vil kunne være et godt verktøy for å bidra til den grønne omstillingen av næringslivet.

– NHO støtter EUs formål med å etablere et rammeverk for bærekraftig finans. Det er i tråd med våre ambisjoner i vårt veikart for fremtidens næringsliv, forteller Nina Lillelien, seniorøkonom i NHO.

Lillelien legger til at taksonomien vil kunne bidra til grønn omstilling.

– Og mange av våre medlemsbedrifter som er i front både nasjonalt og internasjonalt med bærekraftige vekststrategier vil kunne dra nytte av dette.

LES OGSÅ: EU har kommet ut med de første kriteriene til taksonomien

Viktig at myndighetene er på banen

Lillelien innrømmer at det fremdeles er en utfordring å si på hvilken måte taksonomien konkret vil påvirke norsk næringsliv.

– På et generelt grunnlag vil klassifiseringssystemet for den enkelte bedrift kunne gjøre den mer attraktiv som investeringsobjekt og dermed gjøre at den i større grad kan tilstrebe seg mer kapital til sine prosjekter.

Etter NHOs oppfatning vil regelverket og kriteriene for bærekraftige aktiviteter kunne bidra til å gjøre det enklere å investere i grønne løsninger og teknologi hvor Norge ligger langt fremme.

– Derfor er det positivt at flere av våre næringer er underlagt i sektorer som nå er inkludert, sier Lillelien.

For NHO er det også avgjørende at EU-kommisjonen og norske myndighetene gir tydelige retningslinjer til kapitalmarkedene om taksonomiens avgrensninger – slik at aktiviteter som ennå ikke er klassifisert ikke feilaktig betraktes som ikke-bærekraftige.

LES OGSÅ: Vedtak om taksonomien skjer trolig først i november

Viktig med teknologinøytralitet

Lillelien forteller videre at det er viktig at EUs tilnærming til taksonomien blir teknologinøytral og ivaretar behovet for omstilling og teknologisk utvikling frem mot 2050.

– Til eksempel er vannkraften en del av taksonomien. På samme tid stilles noe strengere dokumentasjonskrav til vannkraft enn annen fornybar energi – som sol- og vindkraft. Dette er grunn til fortsatt å stille spørsmål ved, mener hun.

Dette gjelder også da regelverket utvikler seg og vil få et større omfang og gjelde nye områder. Samtidig vil markedet kunne bruke regelverket også der det ikke er pålagt.

– Dette gjør det desto viktigere å sikre prinsippet om teknologinøytralitet og gode overgangsløsninger.

LES OGSÅ: EUs taksonomi: – Dødsstøtet for grønnvasking

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.