Nyheter Sirkulær økonomi
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte onsdag regjeringens strategiplan for sirkulærøkonomi. Foto: Ludvig Gundersen

Strategiplanen for sirkulær økonomi: – Som fryktet og skuffende lite konkret, sier opposisjonen

Opposisjonen er langt fra imponert over regjeringens strategiplan for sirkulærøkonomien. For mange tanker og for lite konkret, sier de.

– Dette ble som fryktet, sier stortingsrepresentant Else-May Norderhus (Ap) etter å ha fulgt lanseringen av regjeringens strategiplan for sirkulær økonomi.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte regjeringens sirkulære strategiplan under Den store sirkulærkonferansen på Herøya utenfor Porsgrunn onsdag morgen.

– For første gang har vi samlet en rekke viktige prosesser i et dokument. Den gir et signal i retningen vi skal gå fremover. Norge skal bli et foregangsland for grønn sirkulær økonomi. Det viktige er å redusere presset på naturressursene, der er sirkulærøkonomi avgjørende.

Strategiplanen var på høring i fjor høst og det ble sendt inn en rekke innspill.

Her kan du lese den endelige strategiplanen for sirkulær økonomi.

– Dette er ille. Det er egentlig en ny situasjonsrapport. Dette fikk vi i presentert 2018 og da ba vi om ny politikk, nå er svaret at de forstår litt mer. Men ingenting annet enn ambisjoner, sier Norderhus.

LES OGSÅ: Her er regjeringens sirkulærstrategi

Lite konkret

Stortingsrepresentanten karakteriserer strategiplanen som en mer spisset plattform for en situasjonsbeskrivelse. Hun mener regjeringen ikke har klart å lande noe konkret.

– Det er svært få konkrete ting. Nå skal de sette ned et utvalg for skatte- og avgiftsystemet, hvorfor har ikke det skjedd i løpet av de siste tre årene?

Norderhus har lenge vært opptatt av matkasteloven, og har etterlyst denne i Stortinget. Heller ikke her, sier hun, er det noe konkret.

– Det er bare at KS og Matvett skal få penger, det er ikke noe mer forpliktende.

Rotevatn var tydelig i sin presentasjon at Norge skal være et foregangsland for den sirkulære økonomien. Det er Norderhus enig i at Norge bør være, men hun slår fast at strategien som er lagt fram i dag ikke bidrar til det.

–Skal man være fet oregangsland må man ha ambisiøse planer og det kan virke som han er på vei dit. Det som skjer i EU er viktig for oss med markedet og regulering som må tilpasse seg. Det er bra, men skal vi være foregangsland må man ikke henge etter.

FORVENTNINGER: Rotevatn: Tror sirkulærstrategien blir godt mottatt

Lite nytt

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold i Senterpartiet er heller ikke imponert over strategiplanen.

– Her var det lite nytt. Jeg hadde forventet en strategi som handlet om mer enn ett mål, at den også inneholdt konkrete tiltak. Det er tre år siden vi fikk avfallsmeldingen, og jeg hadde forventet at det kom flere konkrete ting ut av dette, her er det for mye utreding og arbeid som skal gjøres.

Myhrvold understreker at Senterpartiet deler visjonen og målet til regjeringen, men for å komme dit må handling til.

– Det er skuffende lite konkret melding. Dette er en melding som har vært ventet lenge på, og som regjeringen har skapt store forventninger til. Skal vi klare omstillingen til en mer bærekraftig økonomi holder det ikke med utredning og mål, det må konkretisering til. Det kan gjøres gjennom retningslinjer, lovvedtak og konkrete handlinger.

LES OGSÅ: Regjeringens sirkulærstrategi: – Fadese om uten et tydelig signal

Avfall i Norge

Norderhus opplever heller ikke at det er gjort noen konklusjon knyttet til produsentansvarsordningen.

– Vi må se på hele livsløpet og ta grep punkt for punkt. Slik at man setter inn konkret støt hvor det er mulig og behov for det.

Regjeringen skal blant annet gå gjennom regelverk og forskrifter som står i veien for en sirkulær økonomi, men Norderhus sier at det kunne de gjort over natten. Endringer i forskrifter, sier hun, trenger ikke å legges fram i en strategi eller stortingsmelding. Det kan den enkelte statråd gjøre.

– Det er handlekraft de har mulighet til å ta tak i.

Det er en veldig god beskrivelse, sier Myhrvold til beskrivelsen fra Norderhus. – Derfor er dette desto mer skuffende, etter så lang tid med så mange statsråder hadde jeg ventet mer konkret. Jeg forstår at det er saker med rivninger mellom partiene i regjeringen, men når de har tatt tiden hadde jeg ventet mer enn vage formuleringer.

Det stortingsrepresentant Norderhus derimot er fornøyd med er at gjenvinningsindustrien skal levere i Norge.

– At avfallet skal håndteres mer her enn å sende ut. Det er bra at det ligger en ambisjon her, sier hun og legger til om hele planen: – Det er et veldig luftig svev, men det er vanskelig å se landingsgropen klart.

I EU: Lekket dokument viser hvilke næringer som omfattes av EUs karbontoll – Det lover godt for Norge

Mye positivt

Stortingsrepresentant Terje Halleland i Fremskrittspartiet opplever strategien som omfattende.

– Jeg synes det er mye positivt i strategien. Det er mange tiltak som kan gi gode resultater om virkemidlene bidrar til gjennomføring, sier han.

Samtidig påpeker Halleland at det er lite konkret om de økonomiske virkemidlene. Samtidig forventer han at regjeringens kreativitet strekker seg lenger enn til å bare innføre nye miljøagifter.

Tidligere, sier han, har regjeringen skuffet med tiltak som ikke bare fører til større gjenbruk, men også å redusere avfallsmengden. Han savner også konkrete tiltak knyttet til biogass, og forventer en økt satsing både på produksjon og biogass etter at flertallet på Stortinget vedtok likestilling av biogass.

– Jeg tror likevel at tiden er riktig for denne strategien gjennom at både næringslivet, industrien og forbrukeren etterspør mer sirkulære løsninger og økonomi.

MATKASTELOVEN:  – Tafatt og svakt svar fra Rotevatn!

Ullent

Kriss Rokkan Iversen er fornøyd med at strategien endelig er her, og viser til at den har vært etterlengtet. Iversen sier at et robust og effektivt rammeverk for sirkulærøkonomi er helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen, i tillegg til FNs bærekraftsmål. Noe Norge har forpliktet seg til.

– Strategien gir en god problembeskrivelse av situasjonen vi står i, men den er dessverre ullen på løsninger og tiltak. Jeg skulle ønske at strategien var enda mer ambisiøs gitt at vi ikke er i rute med å nå klimamålene våre, raserer natur i rekordfart og sløser med verdifulle ressurser, sier hun.

Iversen understreker at strategien er et skritt i riktig retning.

– Nå må vi sørge for at strategien ikke blir et luftslott, men et effektivt verktøy for omstillingen som må til. MDG vil jobbe hardt for at meldingen fører til konkrete politikkendringer, som endret skatte- og avgiftssystem, tilrettelegging for mer gjenbruk og reparasjon, ny nærings- og teknologiutvikling og tydelige, tallfestede og forpliktende mål for sektorer der Norge har spesielle konkurransefortrinn, avslutter Rokkan Iversen.

LES OGSÅ: – Regjeringen skyldig i at nordmenn er Europas sløsekonger

Alle må med

I sin presentasjon av planen viste Rotevatn til noen overordnede punkter for sirkulærøkonomien:

– Norge trenger produkter som varer lenger, som kan repareres og som skaper mindre avfall.

– Vi må ha råstoff som kan utnyttes i nye produkter. Vi vil fortsette å produsere avfall og i store mengder, vi må gjøre avfallet til en ressurs.

– Matrialkretsløpene må bli mindre giftige. I en verden med så mange gamle produkter i omløp må vi sørge for at gjenvinningen av råstoffene sørger for at farlige stoffer ikke kommer tilbake i kretsløpet.

– Fornybare bioressurser må erstatte ikke-fornybare. Dette er ressurser som er evigvarende, men som ikke er utømmelig.

Statsråden la til at forbruket til alle må være bærekraftig. Og selv om han mener insentiver er viktige, må den enkelte være bevisst hva slags produkter de kjøper.

– Alle må med på laget. Får vi til dette får vi en miljøgevinst og et mindre fotavtrykk.

ARTIKKELEN OPPDATERES

 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.