Nyheter
På ti år har utslippene i fra veitrafikken i Oslo gått ned med nesten 20 prosent. Finansbyråd Einar Wilhelmsen mener myndighetene nå må vise muskler for å støtte klimakuttene.  Foto: Erin Odiin – Unsplash

Oslo kuttet utslippene med 4,5 prosent – mener myndighetene må bidra mer

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), mener myndighetene ødelegger for den grønne omstillingen i Kommune-Norge.

Oslos utslipp av klimagasser sank med 4,5 prosent fra 2018 til 2019, viser beregninger fra Miljødirektoratet. Det største kuttet i Oslo var det veitrafikken som sto for. Der gikk utslippene ned med 6 prosent i 2019.

– Det er oppmuntrende å se at utslippene går ned. Samtidig må det betydelig sterkere reduksjoner til skal vi nå klimamålet i 2030. Transport, avfall og bygg- og anlegg står for nesten 90 prosent av utslippene fra Oslo. Skal vi nå målet her må vi ha sterke virkemidler som treffer disse utslippene, uttalte direktør i Klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen på KlimaOslo.no.

Setter minimumskrav

Fra 2009 til 2019 har utslippene fra veitrafikken i hovedstaden sunket fra nesten 734.000 tonn CO₂-ekvivalenter til 589.000 tonn, altså nesten 20 prosent. Likevel står transport for drøyt halvparten av Oslos utslipp.

Ifølge kommunen er årsaken til nedgangen flere elbiler og økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. Den var spesielt stor for personbilene, som slapp ut 9 prosent mindre enn året før, men også busser og tyngre kjøretøyer har kuttet sine utslipp, hovedsakelig gjennom bruk av biodrivstoff.

LES OGSÅ: Slik mener Zero Oslo kommune kan kutte i utslippene fra tungtransporten

For å komme i havn med Oslo kommunes klimamål – å redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenliknet med 2009 – har kommunen satt i gang flere tiltak. Blant annet har de varslet at alle leveranser og oppdrag for Oslo kommune, der transport er en del av ytelsen, foretas ved hjelp av nullutslipp eller biogassteknologi fra 2025. Og i drøyt et år har Oslo kommune satt strenge krav til leverandører i anbudsrundene.

Der markedet er modent, som vil si at det er flere enn tre tilbydere, stiller Oslo kommune minimumskrav til transport uten klimagassutslipp.

– Da er du ute av konkurransen om du kommer med dieselbil, om du for eksempel skal levere kaffe eller er låsesmed for kommunen, forklarer Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Gir belønning der krav ikke er mulig

Finansbyråden forteller at sammen med sosial bærekraft er klima og miljø to av hovedstolpene når Oslo kommune henter inn anbud for tjenester.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen mener myndighetene er for slappe til å stille klima og miljø-krav. Foto: Oslo kommune

– Men når man skal kjøpe varer og tjenester, skal det også være kostnadseffektivt, med mange krav kan det være lett å gå seg bort, så dette er noe vi er obs på, sier legger han til.

I de markedssegmentene der det er færre en tre tilbydere er det dog mulig å vinne frem for aktører som fremdeles ikke kan levere utslippsfritt.

LES OGSÅ: Advarer mot moms på elbiler: – Vil hindre Norge å nå klimamål

– Her premierer vi i kontrakten, slik at de som kommer med transportalternativer uten utslipp får poeng i anbudskonkurransen. Man kan da fremdeles vinne om man bruker en fossilbil, om man er veldig god på andre områder, forteller han.

– Dette er en veldig fin måte å jobbe med markedet. Man begynner med premiering, og når det kommer nok leverandører på markedet, kan vi stille minimumskrav. Slik rekker leverandørene å forberede seg, og de vet at de har en trygg kunde i Oslo kommune.

Mener myndighetene er for slappe

Det er dette som er bakgrunnen for kritikken av staten. I innlegget «Staten må stille like ambisiøse klima- og miljøkrav til transport som kommunene» på Cnytt.no, skriver han at staten må ta et større ansvar og bruke sine innkjøpsmuskler for å få fart på det grønne skiftet i transportbransjen, og med det slutte å være en klimasinke.

Han opplever at selv om flere statlige aktører kjøper de samme tjenestene som kommunene, og ofte på de samme geografiske områdene som kommunene, så stiller de lavere klimakrav. Dette fører til at de som sitter på gjerdet premieres, mens de som har investert i klimavennlig teknologi straffes ved at de da blir for dyre i anbudskonkurransene.

LES OGSÅ: Flere elbiler kutter millioner i utgifter for tunnel-prosjekt

Mens det finnes flere metoder for å kurve utslippene i personbiltrafikken, som bompenger, parkering og annen politikk som sykkel, gange og kollektivt, mangler de samme løsningene for tungtransporten.

– Her er det to problemer, det er en sektor med store utslipp, og en sektor som kanskje også vil vokse. Her har det manglet løsninger, sier Wilhelmsen, og legger til:

– Et nybrottsarbeid må til for at vi skal kunne gå foran og stille krav. Vi har lenge jobbet med å få på plass elektriske og nullutslipps-varebiler og nå har det virkelig løsnet, blant annet ved at Oslo stiller krav i anbudene. Vårt signal er at hvis du ikke kan tilby dette, får du ikke levere til kommunen og da har du meldt deg ut av den konkurransen. Det gjør at mange skifter ut bilparken sin, for kunne ha Oslo kommune som kunde.

– Staten ødelegger for den grønne omstillingen

Wilhelmsen trekker paralleller mot byggesektoren, der han også tidligere har kommet med krass kritikk mot myndighetene.

– Det er akkurat det samme som med byggeplasser. Det viser seg at bygg og anlegg er en veldig stor kilde til utslipp av klimagasser i Oslo. Her har vi manglet virkemidler. Da må vi bruke innkjøpsmakten til å kreve fossilfrie og utslippsfrie løsninger, sier han.

Også her benytter Oslo kommune seg av tildelingskriterier for å belønne utslippsfrie løsninger frem mot 2025, da alle kommunens bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie.

– Jeg skjønner ikke hvorfor staten ikke setter de samme kravene. Om de hadde gjort dette ville det hatt en stor effekt, mener han.

LES OGSÅ: Reduserer klimagassutslipp fra E18-utbygging

Wilhelmsen mener at myndighetenes manglende krav også kan ødelegge for klimavennlige investeringer hos leverandørene.

– Hvis man vinner et anbud i kommunen og taper hos staten, fordi man har investert i utslippsvennlig maskiner, så hjelper det lite. Jeg er redd for at den innsatsen vi legger ned blir mindre nyttig på en del områder om vi ikke kan sikre at de som tør å investere får nok oppdrag, og sørger for at det ikke lønner seg å sitte på gjerdet.

Det samme gjelder for kommunenes klimaambisjoner. Om staten ikke stiller like strenge krav til byggeplassene og når de kjøper transporttjenester, vil det være vanskelig å komme i mål.

– Vi må vi få med oss staten, som er en stor aktør og slipper ut mye i Kommune-Norge, mener han.

Wilhelmsen understreker dog at det er sprik for hvor flinke de er på klima og miljø innad i staten.

– Noen er flinke, mens andre ikke fullt så mye.

Må stille krav nå

Finansbyråden mener både stat og kommune må stille krav nå. For ham er ikke det viktigste å kutte utslippene i ett enkelt prosjekt, men å bygge et marked der flere kan levere utslippsfrie alternativer.

– Ved å bruke anbudene og å vise til fremtidens strengere og strengere krav drar vi markedet i riktig retning, og leverandørene vet at de har en stabil kunde som vil etterspørre tjenestene deres, også i fremtiden.

LES OGSÅ: Biden vil at staten skal kjøre elektrisk

Han mener staten bør gå mye lengre enn det de gjør per dags dato.

– De må legge seg på samme linje som oss når det kommer til byggeplassene og transport. De må være med på å løfte markedet og premiere de som tør å redusere utslippene både i varetransporten og på byggeplasser.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.