Sirkulære stemmer
Finansbyråd Einar Wilhelmsen. Foto: Oslo kommune

Staten må stille like ambisiøse klima- og miljøkrav til transport som kommunene

Staten må ta et større ansvar og bruke sine innkjøpsmuskler for å få fart på det grønne skiftet i transportbransjen. En grønn revolusjon foregår, støttet av Oslo og andre ambisiøse kommuner. Staten må slutte å være en klimasinke og dra i samme retning.

Utslipp fra veitrafikken står for rundt 17 prosent av Norges utslipp. Oslo har tatt tak og bruker kommunens innkjøpsmakt til å omstille transportbransjen. I 2019 vedtok byrådet i Oslo standard klima- og miljøkrav til transport av varer og tjenester. Fra 2025 skal alle kommunens leverandører av varer og tjenester benytte nullutslipp og biogass. Det skaper en viktig forutsigbarhet for næringslivet, og reduserer risikoen for leverandørenes investeringer.

Fram til dette er på plass, premierer vi de med lave utslipp. Leverandører med den høyeste andelen klimavennlige kjøretøy får uttelling for dette i kommunens anbud. Dette fungerer bra.  Av de konsernovergripende avtalene Oslo kommune inngikk i 2019 og 2020 valgte leverandørene å levere nullutslippskjøretøy på nesten alle avtalene. Dermed kan vi allerede i dag sette nullutslipp som minimumskrav for mange leveranser til kommunen.

Leverandørmarkedet og transportbransjen i Oslo har vist at dette er noe de kan og ønsker å levere på. Men det må lønne seg for leverandørene å investere i klimavennlige løsninger!  Å legge om er ikke gratis. Hvis offentlig innkjøpsmakt ikke drar i samme retning, så reduseres forutsigbarheten og omstillingen sinkes.

Når skal staten forstå kraften i innkjøpsmakten?

Mens Oslo kommune er i rute mot våre mål for transport i egne anskaffelser, står det ikke like bra til hos staten. Staten anskaffer i stor grad de samme varene og tjenestene som kommunene gjør, men stiller i mye mindre grad miljøkrav til transport. Det er uhensiktsmessig og uryddig ovenfor leverandørmarkedet at det offentlige snakker med to forskjellige stemmer. Leverandørene som tar utfordringen om å omstille seg, får ikke uttelling for sine investeringer når de skal levere til staten. Tvert imot, staten premierer de som sitter på gjerdet.

Oslo kommune hadde store forventninger til regjeringens klimamelding. Regjeringen tar her sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og mindre varebiler fra 2022. Det er bra, men hva med alle kjøretøyene som brukes av bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige? En grønn omstilling i denne sektoren vil gi betydelige utslippskutt og være viktig når Norge skal nå sitt klimamål.

Det mangler klare føringer som samler offentlig innkjøpskraft på dette området. Flere kommuner har ambisjoner på linje med Oslo, men vi mangler de samme signalene fra den største offentlige innkjøperen av dem alle. Det er på høy tid at staten begynner å trekke i samme retning, i stedet for å forsinke arbeidet. Derfor inviterer Oslo alle statlige virksomheter til å stille egne krav på lik linje med våre ambisiøse klimakrav. På den måten kan offentlig innkjøpsmakt snakke med én stemme og gi sitt bidrag til at vi når klimamålene gjennom en grønn omstilling av transportsektoren.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.