• Kjøp av tank til saltsyre inkludert montering Konkurranse 29. august 2023
 • Avfallshåndtering Kommunale Bygg Konkurranse 25. august 2023
 • Ildfaste murarbeider Konkurranse 25. august 2023
 • Henting av returtre og impregnert Konkurranse 20. august 2023
 • Transport og behandling av blanda- og impregnert returtrevirke Tildeling 20. august 2023
 • Interntransport av restavfall på forbrenningsanlegget i Rådalen Konkurranse 20. august 2023
 • Transport og behandling av blanda- og impregnert returtrevirke Tildeling 20. august 2023
 • Interntransport av restavfall på forbrenningsanlegget i Rådalen Konkurranse 20. august 2023
 • Containertransport Agder Renovasjon Konkurranse 19. august 2023
 • Kjøp av 2 stykk mobile rulle komprimatorer Konkurranse 17. august 2023
 • DK 4609 Sunnfjord Nord – Avtale for kjøp av konsulenttenester innan klima og miljø Konkurranse 17. august 2023
 • Materialgjenvinning av trevirke fra gjenvinningsstasjonen på FREVAR Konkurranse 17. august 2023
 • SUPERHEATER Konkurranse 13. august 2023
 • Transport og behandling av matavfall Tildeling 11. august 2023
 • Krokbil Tildeling 2. august 2023
 • Henting, transport og materialgjenvinning av gipsavfall Konkurranse 28. juli 2023
 • Henting, transport og behandling av blandet returtrevirke fra gjenvinningsstasjoner Konkurranse 28. juli 2023
 • Containerhold, henting, transport og behandling av klorparafinvinduer Konkurranse 28. juli 2023
 • Rammeavtale – Beholdere 2023 Tildeling 27. juli 2023
 • Anskaffelse av containere (krokcontainere) for avfallshåndtering Konkurranse 26. juli 2023
 • Rammeavtale avfallsdunker til renovasjonstjenester Tildeling 24. juli 2023
 • Henting av avfall med båt Tildeling 19. juli 2023
 • Renovasjonskjøretøy – 2 kammer baklaster med 2 separate bakluker Tildeling 17. juli 2023
 • Renovasjon SHMIL Konkurranse 16. juli 2023
 • Bunntømte avfallscontainere Sarpsborg og Rakkestad Konkurranse 15. juli 2023
 • Anskaffelse av massedeponi SMS sentrum Veiledende 14. juli 2023
 • KONKURRANSEGRUNNLAG MASKINKONSULENT GJENOPPBYGGING ESA ETTER BRANN Konkurranse 14. juli 2023
 • Anskaffelse av en avtale om innsamling og levering av juletrær til mottaksanlegg Konkurranse 13. juli 2023
 • Anskaffelse av 3 stk. 2-akslet renovasjonsbiler Konkurranse 12. juli 2023
 • Anskaffelse av 3 stk. 3-akslet renovasjonsbiler Konkurranse 12. juli 2023
 • Kjøp av to elektriske truckar til ÅRIM AS Konkurranse 11. juli 2023
 • Nedgravde avfallsløsninger for husholdninger Tildeling 10. juli 2023
 • Mule avfallshall – Branndeteksjon og slokkeanlegg Konkurranse 10. juli 2023
 • Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver Konkurranse 10. juli 2023
 • Innkjøp av komprimatorbil med kran for bunntømte kontainere Konkurranse 15. mai 2023
 • Kjøp/leasing 3 renovasjonsbiler 2023 NOMIL Konkurranse 15. mai 2023
 • X

  Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

  Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.