Vil du koordinere nordisk kunnskapsarbeid innen sirkulær økonomi?

Om stillingen

Miljødirektoratet er forvaltningsorgan og koordinerer den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE) under Nordisk Ministerråd ut 2024. Gruppen har en rekke viktige prosjekter som bidrar til å bygge kunnskap om sirkulær økonomi, og arrangerer seminarer, konferanser og workshops. Som koordinator får du en spennende mulighet til å følge dette arbeidet tett.

Koordinatoren rapporterer til sekretariatet hos Nordisk ministerråd, og samarbeider tett med representanter fra andre nordiske land, norsk forvaltning og ulike kunnskapsmiljøer.

Koordinatoren er plassert i seksjon for sirkulær økonomi som ligger i miljøgift- og tilsynsavdelingen. Seksjonen har ansvar for regelverk og virkemidler innen sirkulær økonomi og avfall, og koordinering av EU/EØS-arbeidet i Miljødirektoratet og den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi. Seksjonen har 20 engasjerte medarbeidere, og har arbeidssted sentralt plassert på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Arbeidsgruppens daglige virksomhet, herunder planlegge og bidra med gjennomføring og oppfølging av arbeidsgruppenes møter i samarbeid med gruppens leder.

 • Utarbeide årlig arbeidsprogram og årsrapport i samarbeid med gruppens medlemmer og leder.

 • Prosjektforvaltning (utlysning, kontrakter, utbetalinger, bestilling av publikasjoner) i samarbeid med prosjektenes styringsgrupper.

 • Økonomistyring, med generelt ansvar for arbeidsgruppens økonomi og årlig økonomisk redegjørelse.

 • Representasjon av arbeidsgruppens daglige drift, som blant annet innebærer å delta i koordinatornettverk

 • Løpende kontakt med Nordisk ministerråd sitt sekretariat

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant, høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen naturvitenskap, statsvitenskap, ingeniørfag eller andre relevante fagområder. Relevant utdanning på bachelornivå med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå.

 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Det vektlegges om du har erfaring med koordinering av arbeidsoppgaver, prosjekthåndtering og økonomistyring, og om du har relevant arbeidserfaring fra forvaltningen eller innen sirkulær økonomi eller avfall.

 • Har du kunnskap om relevant regelverk, vil det telle positivt.

Egenskaper

 • Du er en effektiv gjennomfører, og leverer gode resultater til rett tid.

 • Du er strukturert.

 • Du har meget gode samarbeidsegenskaper.

 • Du er stødig og komfortabel med å ha kontakt med mange ulike eksterne.

 • Du har god rolleforståelse.

Vi tilbyr

 • en midlertidig stilling ut 2024, med lønn som rådgiver/ seniorrådgiver/ overingeniør/ senioringeniør/ sjefingeniør fra kr 493 700 (ltr 53) til kr. 765 600 (ltr 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • mulighet til å være med på å koordinere og sikre framdrift i nordisk kunnskapsarbeid på et viktig og prioritert samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og bostedslånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen på telefon 415 21 909.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 66-2022 MSØ

Søknadsfrist: 29. september 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår .

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om stillingen
Søknadsfrist: 29.09.2022Arbeidssted: Helsfyr i OsloStillingsform: Fast ansettelseHeltid/deltid: Heltid

Søk Stillingen

Om arbeidsgiveren
Miljødirektoratet Adresse: Grensesvingen 7, 0661 Oslo, 0661 OsloHjemmeside: https://www.miljodirektoratet.no/

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.

Kontakt
Hege Rooth Olbergsveen
Seksjonsleder
Mobil: +47 415 21 909
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.