Seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Bli kjent med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

 • Er du opptatt av miljø og ønsker å bidra til mer effektiv bruk av ressurser?

 • Tror du digitale virkemidler og gode beslutningsgrunnlag er viktig for en bærekraftig sirkulær økonomi?

 • Brenner du i tillegg for teknologi og informasjonssikkerhet?

Da er du kanskje den vi ser etter.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten søker en engasjert medarbeider i en nyopprettet stilling. Informasjonssikkerhet er grunnleggende for tilliten til tjenestene som etaten leverer, derfor søker vi noen som kan forsterke og utvikle akkurat denne delen av vårt arbeid. Stillingen er plassert i seksjon for virksomhetsstyring i stabsavdelingen. Du vil jobbe i et miljø med høyt tempo, varierte oppgaver, stort ansvar og store muligheter for utvikling. Du kan forvente varierte dager og mange ulike oppgaver, også på tvers av fagområder. Her vil du ha god mulighet til å utforme rollen selv.

Arbeidsoppgaver

 • Styring og koordinering av informasjonssikkerhet i etaten

 • Vedlikeholde og videreutvikle system for informasjonssikkerhet

 • Samsvarsvurdering og oversikt over interne og eksterne krav

 • Koordinere og gi operativ bistand til øvrige avdelinger

 • Faglig støttespiller ved digitaliserings- og utviklingsprosjekter

 • Identifisere og følge opp vesentlig risiko eller uønskede hendelser og avvik

 • Oppdatere og vedlikeholde kontinuitets- og beredskapsplaner i samarbeid med øvrige avdelinger

 • Gjennomføre øvelser

 • Planlegge og gjennomføre intern opplæring og bevisstgjøring innen sikkerhetskultur

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på masternivå

 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet, minimum bachelor

 • God kunnskap om verdivurderinger, sårbarheter og trussel- og risikovurderinger

 • Kjennskap til relevante lover, forskrifter, standarder og god praksis innen fagområdet

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 • Fordel med erfaring med kvalitetsledelse, forståelse for industrielle kontrollsystemer eller kunnskap om sikkerhetsstyring

Personlige egenskaper

 • Forstå sammenhengen mellom organisasjonen og teknologi

 • Strukturert og resultatorientert

 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerGjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver

 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving

 • Fleksitidsordning og kantine

 • Bedriftsidrettslag og velferdsutvalg

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Tilgang til treningsrom og mulighet for subsidiert treningsavtale

 • Lønn etter avtale

Om stillingen
Søknadsfrist: 19. mars 2023
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Stillingsbrøk: Fulltid
Arbeidssted: Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb!

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise.

Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.

Adresse: Haraldrudveien 20
0581 OSLO
Kontaktinformasjon

Anders Dahl

Seksjonsleder
Mobiltelefon: +47 414 79 124
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.