Rådgiver / Seniorrådgiver

Bli kjent med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med videreutvikling av Oslos avfallssystem og er interessert i sirkulær økonomi.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har nå ledig to stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i strategi-, analyse- og utviklingsseksjonen (fagutvikling). Vi jobber for å gi Oslos befolkning en utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering innen rammen av sirkulær økonomi. Brukerorientering, effektiv ressursutnyttelse og klima og miljø er faktorer som står i fokus. Sentrale oppgaver er overvåkning av trender, utarbeidelse av etatens faggrunnlag, deltagelse i FoU-prosjekter, innspill til regelverksutvikling, politiske saker og andre rammebetingelser.

Vi søker deg som finner det spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk, forvaltning, fag og operativ drift. Du er helhetstenkende, strategisk og har forståelse og interesse for utvikling av innovative avfallsløsninger. Markedsmekanismer, verdikjeder, regelverksprosesser og politiske prosesser er viktige premissleverandører for arbeidet. For å fylle rollen er du analytisk, nysgjerrig, er samfunnsinteressert og du har en trygg forankring i din naturfaglige bakgrunn. Du har god rolleforståelse, jobber både selvstendig og godt sammen med andre. Du er engasjert, utholdende og har pågangsmot. Små og store utfordringer løser du med samme sinn.

Etaten er inne i en omorganiseringsprosess, og enkelte oppgaver og rapporteringsforhold kan av den grunn bli endret.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide faggrunnlag, strategier, utredninger, høringsuttalelser og bidra til seksjonens oppgaver

 • Analysere, utrede og komme med faglig innspill som bidrar til at etaten ivaretar gjeldende og utvikler fremtidige føringer

 • Være oppdatert og overvåke trender innen fagområdet nasjonalt og internasjonalt

 • Aktivt bidra i arbeid til etatens faglige utvikling

 • Delta/lede interne/eksterne fora

 • Bistå og delta i utviklings- og forskningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Krav til utdanning og erfaring:

 • Fullført master-/hovedfagsnivå innen naturvitenskaplig retning.

 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med dokumentert gode resultater innen fagområdet, kan kompensere for deler av utdanningsretning og utdanningskrav (minimum fullført bachelor).

 • Fortrinnsvis 5 års relevant arbeidserfaring

 • Erfaring med analyse-, prosjekt- og/eller utredningsarbeid

Fordel for stillingene:

 • Kompetanse fra avfallsfaget/bransjen og/eller sirkulær økonomi

 • Erfaring fra offentlig forvaltning er et fortrinn.

 • For den ene stillingen er det fordel med kunnskap om byutvikling, plan- og bygningsloven, planerfaring, eiendomsutvikling og/eller teknisk infrastruktur som avfallssug

 • For den andre stillingen er det fordel med med god kjemikunnskap med vekt på kompetanse om materialer, herunder plast, og/eller giftstoffer og miljøpåvirkning av disse

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, analytisk og strukturert

 • Praktisk forståelse og evne til å jobbe tverrfaglig, se helhetlige løsninger og sammenhenger

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 • Gode samarbeidsevner og god til å bygge relasjoner

 • Nytenkende og løsningsorientert med god rolleforståelse og utpreget resultat- og gjennomføringsevne

 • Forståelse for politiske prosesser, samfunn og komplekse verdikjeder

Vi tilbyr

 • En spennende, selvstendig stilling i en virksomhet med høyt ambisjonsnivå og mange høyt kvalifiserte kollegaer.

 • Stillingen lønnes i lønnstrinn 46 – 62 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For tiden utgjør dette kr. 659.700,- til, 901.300,- per år

 • Gode muligheter for faglig utvikling

 • Fleksibel arbeidstid (kjernetid 09:00 – 14:35). Mulighet for avtale om hjemmekontor etter etatens retningslinjer

 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

 • Kantine med et variert utvalg

 • Tilgang på trimrom og subsidiert treningsavtale

Om stillingen
Søknadsfrist: 22. august 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo. Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb! Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise. Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Kari Anne Sølvernes

Mobiltelefon: +47 906 52 988
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.