Spesialarbeider / fagarbeider innen farlig avfall

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) v/Gjenvinningsavdelingen – seksjon for farlig avfall søker 3 engasjerte medarbeidere som spesialarbeider/fagarbeider innen farlig avfall.

Enhet farlig avfall er et eget spesialfelt innen renovasjon, og korrekt behandling er et satsningsområde i avfallsbransjen. Nå har du mulighet til å bidra til at alt farlig avfall i Oslo blir samlet inn og forsvarlig behandlet. Vi er på jakt etter deg som ønsker en praktisk og sammensatt arbeidsdag. Du vil ha både direkte kontakt med kunder, sortere og registrere avfall i etatens lagerstyringssystem, bistå kunder i å deklarere avfall med mer. Stillingene vil generelt være fysisk krevende.

Arbeidsspråket er på norsk, og det er derfor krav til norsk, muntlig og skriftlig.

Arbeidstiden er pr. i dag mandag-fredag fra kl. 07:30 – 15:00.

 • Stilling 1: Vikariat som spesialarbeider/fagarbeider grunnet foreldrepermisjon. Ønsket oppstartsdato er 02.01.23, med avslutning 01.09.23.

 • Stilling 2: Vikariat som spesialarbeider/fagarbeider grunnet foreldrepermisjon. Ønsket oppstartsdato er 01.02.23, med avslutning 30.07.23.

 • Stilling 3: Sommervikar som spesialarbeider/fagarbeider. Ønsket oppstartsdato er 03.04.23, med avslutning 31.10.23. Man vil jobbe på kontrakt for navngitte personer i denne perioden.

Vi er på jakt etter dere som fremstår som personlig egnet til å komplettere eksisterende arbeidsgrupper. Seksjonen har i dag velfungerende lag, og vi vil derfor foreta en totalvurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Høres dette ut som en stilling for deg? Da ønsker vi gjerne din søknad!

Viktig! Husk å skrive øverst på din søknad hvilken stilling du søker på (1, 2 eller 3).

Vi ønsker å sikre at alle søknader blir behandlet likt, og ber derfor om at alle søker via WebCruiter.

Til informasjon: For aktuelle kandidater, som blir innkalt til et 1.gangsintervju, vil dette intervjuet finne sted digitalt per videosamtale. For aktuelle kandidater som går videre til et 2.gangsintervju, vil det bli fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

 • Kundebehandling; utføre mottakskontroll, betaling, deklarering av farlig avfall med mer

 • Registrering av avfall i lagerstyringssystemet, samt uføre enklere IKT-oppgaver

 • Kjøre palletruck/motvektstruck og bistå med lasting/lossing av kjøretøy

 • Ansvar for daglig vedlikehold av mottakets maskiner

 • Holde mottaket for farlig avfall ryddig og oversiktlig. Dette innebærer bl.a. renhold på anlegget, beholdere og utstyr

 • Sortere og emballere farlig avfall etter gjeldende forskrifter og regler

 • Bidra til en sikker arbeidsplass (HMS), og bistå andre avdelinger i etaten ved forespørsel

 • Utføre forefallende arbeid og bidra til at driften foregår på en tilfredsstillende måte

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Du har fullført videregående skole

 • Du behersker norsk godt, muntlig og skriftlig

 • Du håndterer PC- og IKT-systemer som et arbeidsverktøy

 • Du har sertifikat for truck T1-T4

Fordelaktige kvalifikasjoner

 • Du behersker engelsk, muntlig

 • Du har fagbrev i gjenvinningsfaget

 • Du har kjennskap og/eller erfaring fra avfallsbransjen

 • Du har sertifikat for maskin M2/M4

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil som nevnt vektlegges. For å kunne yte optimalt i stillingen, ser vi for oss at:

 • Du er god til å samarbeide og evner å ta eget initiativ

 • Du er praktisk anlagt

 • Du er miljøengasjert

 • Du er selvgående

 • Du har godt humør

 • Du er punktlig

 • Du har stor arbeidskapasitet og er vant til en hektisk hverdag

 • Du er sosial og kundeorientert

 • Du er god på kommunikasjon

Vi tilbyr

 • Du får et meningsfylt arbeid i en etat som arbeider for å skape varige holdninger og adferd knyttet til kildesortering, ombruk/avfallsreduksjon, og som er i vekst og utvikling

 • Gode muligheter for faglig utvikling

 • Et raust og godt arbeidsmiljø

 • Inkluderende Arbeidsliv (IA-bedrift)

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Stillingene avlønnes som Spesialarbeider etter ansiennitet i lønnstrinn 12-24 (for tiden kr. 415.850 – 469.900), eller som Fagarbeider etter ansiennitet i lønnstrinn 22-32 (for tiden kr. 458.050 – 516.400).

 • Tilgang til trimrom for ansatte på etatens hovedkontor i Haraldrudveien 20

Om stillingen
Søknadsfrist: 31. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Haraldrudveien 24, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Du kan lese mer om vår nye etat her.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Thomas Ridderholt

Driftsleder, farlig avfall
Mobiltelefon: +47 992 43 611

Linn Kvalvik

Admin.konsulent - HR og rekruttering
Mobiltelefon: +47 218 02 180
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.