Forsker/seniorforsker innen mikrobiologi og prosessteknologi

En fremtidsrettet jobb med forskning og teknologiutvikling for biogassprosesser

Nøkkelinformasjon

Dersom du ønsker en fremtidsrettet jobb med forskning og teknologiutvikling knyttet til optimalisering av biogassprosesser, kan dette være stillingen for deg.

Stillingen er fast og vil ha arbeidssted er Ås. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er knyttet til Avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi. Avdelingen deltar blant annet i Bio4Fuels, et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sammen med NMBU drifter NIBIO også et avansert biogasslaboratorium som tilbyr tjenester overfor både forskningsmiljøer og næringslivet.

Stillingens hovedoppgaver

 • Prosjektledelse knyttet til avdelingens fagområder

 • Bygge nasjonale og internasjonale prosjekter gjennom egne søknader og deltakelse i faglige konsortier

 • Forsøksplanlegging og gjennomføring av laboratorieforsøk

 • Formidle forskningsresultater i vitenskapelige fora, tidsskrifter og i populærvitenskapelige medier

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen prosessteknikk eller bioteknologi med relevans for biogassprossser og mikrobiologisk transformasjon

 • Relevant laboratorieerfaring, herunder bruk av aktuelle analyseinstrumenter som gasskromatografi (GC) og HPLC

 • Erfaring med vitenskapelig publisering innen relevante emner

 • God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig norsk eller annet skadinavisk språk (fremmedspråklige må forplikte seg til å lære tilfredsstillende norsk i løpet av kort tid etter ansettelse)

 • God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig engelsk

Det er en fordel om du har erfaring med

 • ulike reaktoroppsett, for eksempel biometaneringsreaktorer

 • bioelektrokjemiske prosesser og biogassoppgraderingsprosesser

 • isotopanalyser

 • prosjektinnhenting og prosjektledelse

 • veiledning av PhD-kandidater og mastergradsstudenter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt i tverrfaglige forskningsgrupper

 • Initiativrik og selvstendig

 • Analytisk, strukturert og ryddig i ditt arbeid

Vi tilbyr

 • Arbeid med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter

 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver

 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver

 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger

 • Tilgang til unike forskningsfasiliteter som våre rikt utstyrte biogasslaboratorium og dampeksplosjonsanlegg

 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker/seniorforsker kode 1109/1183 (årslønn mellom kr 573. 900 og kr 888 200), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder/forskningssjef Trine Eggen, tlf 909 97 074, eller forsker Lu Feng, tlf 458 35 202

Hvordan søke på stillingen

Søknadsbrev med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, «søk stillingen».
Kopi av vitnemål og attester legges ved i søknaden.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om stillingen
Søknadsfrist: 25. september 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Ås
Om selskapet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har omkring 700 ansatte. Hovedkontoret ligger i Ås, Viken fylke, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet. Avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi er en av seks fagavdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider særlig med å optimalisere prosesser for biologisk behandling av organisk avfall, med vekt på biogassprosesser og kompostering. Hensynet til klima, resirkulering av ressurser og økonomi er viktig. Bruk av mikroalger for resirkulering av næringsstoffer og produksjon av høykostprodukter er en annen aktivitet. Avdelingen har 15 ansatte og er godt utstyrt med laboratorier, bioreaktorer, fotobioreaktorer og instrumentering.
Adresse: Høgskoleveien 7
1433 Ås
Kontaktinformasjon

Trine Eggen

Avdelingsleder/forskningssjef
Mobiltelefon: +47 909 97 074

Lu Feng

Forsker
Mobiltelefon: +47 458 35 202
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.