Rådgiver

Er du opptatt av bærekraft, det grønne skiftet og mulighetene det gir for næringsutvikling? Da er det deg vi leter etter.

Trondheim kommune har en ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver. Du skal lede det nye satsningsområdet “fra avfall til ressurs” fra nyttår 2023 fram til 31. desember 2025. Bystyret i Trondheim kommunes har avsatt inntil 40 millioner kroner til satsingen. Etter tidsperioden vil ansettelsen videreføres i Trondheim kommune. Dette kan innebære forlengelse av satsningsområdet, eller andre arbeidsoppgaver relevant for kompetansen og fagområdet.

Bærekraft, næringsutvikling, gjenvinning sirkulærøkonomi og FoU knyttet til restråstoff, avfall, masser og avfallshåndtering er førende for prosjektet som opprettes. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med næringslivet, offentlig sektor, FoU og avfallsbransjen. Trondheim kommune har store ambisjoner, og søker deg som kan lede et omfattende utviklingsprosjekt som bidrar til et betydelig løft og optimalisering av avfall som ressurs. Med avfall som ressurs menes både restråstoff, husholdningsavfall, masser og næringsavfall med mer. Det er en forutsetning at arbeidet fokuserer på optimalisering av eksisterende gjenvinningsgrad og sirkulærøkonomi. Dagens forskningsfront innen sektoren, både nasjonalt og internasjonalt, representerer målbildet for ønskede aktiviteter og resultater i hovedprosjektet.

Du vil samarbeide med en tverrfaglig styringsgruppe for arbeidet og rapporterer jevnlig til denne. Arbeidet rapporteres til prosjekteier som er kommunedirektør for næring, miljø og samferdsel.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingsarbeidet fra avfall til ressurs.

 • Styrke samspillet med relevante aktører for å etablere nye måter å jobbe sammen for å finne nye måter der avfall blir ressurser i framtida.

 • Koordinere og bidra til områdets utvikling sammen med ulike fagmiljø.

 • Helhetlig resultatansvar for satsingen.

 • Jobbe med videre prosjektorganisering.

 • Stillingen vil innebære tett samarbeid med initiativtakerne, fremtidige samarbeidspartnere, bedrifter, nettverk, virkemiddelapparatet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning med master (feks innenfor realfag, økonomi eller ledelsesfag). Lang og relevant erfaring kan veie opp for deler av utdanningskravet.

 • Allsidig erfaring fra prosjektledelse. Gjerne fra FoU, innovasjon og forretningsutvikling.

 • God kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig sektor er en fordel.

 • Solid kunnskap fra innovasjonsarbeid i avfallsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Har ambisjoner om hva fra avfall til ressurs kan utvikle seg til å bli.

 • Er en selvgående relasjonsbygger.

 • Trives med prosjekt- og teamarbeid.

 • Ser muligheter der andre ser hindringer.

 • Evner å se sammenhenger og være en brobygger på tvers av fag, bransje og sektor.

 • Evner å skape entusiasme for endring og evne til å se mulighetene.

 • Evner å se det store bildet, og trekke ut viktige sammenhenger.

 • Er strukturert og har gjennomføringskraft.

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning.

Vi tilbyr

 • Inngå i tverrfaglig samskaping på tvers av et vidt spekter av aktører med kompetente og engasjerte mennesker.

 • En sentral plass i organisasjonen med stor innflytelse i strategiske diskusjoner.

 • Drive pioner-utvikling for et nytt satsningsområde.

 • Bistand fra støttefunksjoner til administrering av prosjektarbeidet.

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Om stillingen
Søknadsfrist: 2. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Trondheim
Om selskapet

Trondheim kommune

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside. Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres. Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd. Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.
Adresse: Erling Skakkes gate 14
7013 Trondheim
Kontaktinformasjon

Marit Teigen Myrstad

Rådgiver
Mobiltelefon: +47 936 35 909

Hans Fredrik Kvitvang

Klima og miljøsjef
Mobiltelefon: +47 412 20 588
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.