Foto: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap As

Driftsteknikere

Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet og meningsfull bransje? Vil du være en blant HRAs ansatte og kjenner deg igjen i verdiene våre; engasjert, fremoverlent, lagspiller. Vil du være med på å videreutvikle HRAs biogassproduksjon? Vil du være en bidragsyter i det grønne skiftet? HRA søker driftstekniker(e) til sitt biogassanlegg. Anlegget er lokalisert på Trollmyra, HRAs avfallsanlegg i Jevnaker kommune.

HRA har produsert biogass i 20 år, og står nå foran en beslutning om å utvide dette produksjonsanlegget. Som driftstekniker blir du med i vårt erfarne team som sirkulerer avfallsressurser til bærekraftig biodrivstoff og biogjødsel. Det halvkontinuerlige produksjonsprosessen er kun bemannet på dagtid. I tillegg vil du som driftstekniker inngå i en vaktordning som har tilsyn med anlegget. Stillingen rapporterer til driftsleder for biogassfabrikken.

Vi tilbyr deg

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordningen gjennom KLP
 • Et sosialt og uformelt arbeidsmiljø med mulighet til å delta på ulike sosiale aktiviteter
 • Kantineordning • Subsidiert medlemskap på treningssenter

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være

 • Drift og vedlikehold av HRAs biogassanlegg
 • Sette i verk nødvendige tiltak for å opprettholde rett produksjon
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og prosedyrer
 • Forebyggende- og løpende vedlikehold
 • Rapportering, kvalitetskontroll, avvikshåndtering
 • Følge nødvendige kurs- og opplæringsprogram
 • Betjene hjullaster, kran etc. (nødvendig kurs vil bli gitt til rette kandidat)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring fra tekniske anlegg og/eller prosessanlegg
 • Du har fagbrev eller tilsvarende
 • Utdannelse og/eller bakgrunn fra kjemi/prosessfag eller vedlikeholdsfag (maskin, elektro eller automasjon)
 • Grunnleggende IT kunnskaper
 • Opptatt av- og forståelse for et systematisk HMS-arbeid
 • Du trives i et arbeidsmiljø preget av selvstendighet og engasjement
 • Du er løsningsorientert
 • Du behersker norsk eller engelsk
 • Personlig egnethet

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).

Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen så kontakter du HRA v/ driftssjef Bjørn Grønås på tlf. 473 28 409 eller økonomi- og HR-sjef Arnt Sveen på tlf. 481 16 498 eller vår rådgiver i Temp-Team på tlf. 982 44 777.

Søknadsfrist: 10.03.2024

Om stillingen
Søknadsfrist: 10. mars 2024
Ansettelsestype: Fast ansettelse
Antall stillinger: 2
Arbeidssted: Jevnaker
Om selskapet

Hadeland Og Ringerike Avfallsselskap As

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker og Hole. Sammen med innbyggerne våre gjør vi en av de viktigste jobbene i vår region ved å håndtere avfallet på en miljøvennlig, effektiv og verdiskapende måte.

HRA driver renovasjonstjenester for rundt 70 000 innbyggere og 7000 fritidseiendommer. I tillegg mottar vi avfall fra næringsvirksomhet i regionen. Vi drifter seks gjenvinningsstasjoner og har en egen biogassfabrikk som produserer klimanøytral biogass av matavfall. Gassen brukes blant annet til biler og busser i Oslo, samt våre egne renovasjonsbiler. Omsetningen i 2023 var på ca. 200 mill. kroner. HRA AS har 93 årsverk fordelt på i overkant av 110 hel og deltidsansatte. Sammen jobber vi etter verdiene våre om å være engasjerte, fremoverlente lagspillere!

Administrasjonen holder til på HRAs hovedanlegg, i nyrenoverte lokaler på Bergermoen industriområde i Jevnaker kommune, på grensen mot Ringerike.

Adresse: Musmyrveien 10
3520 Jevnaker
Kontaktinformasjon

Glenn G. Hovde

Daglig leder ved Temp-Team Hønefoss
Mobiltelefon: +47 982 44 777
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.