Driftssjef

GLØRs driftsjef over 6 år tar fatt på nye utfordringer og vi søker derfor hans etterfølger. Vår nye driftssjef får totalansvaret for daglig drift, planlegging og utvikling av GLØRs driftsavdeling, som blant annet består av tre gjenvinningsstasjoner, to sorteringsanlegg, deponi og oppgraderingsanlegget for biogass. Driften er knyttet til mottak, behandling og videreforsendelse av alt avfall som kommer inn til Roverudmyra Miljøpark, herunder husholdningsavfall for GLØR IKS og næringsavfall for GLØR Partner AS. Driftssjefen deltar aktivt i GLØRs arbeid med ISO-sertifiseringene NS-EN ISO 9001, 14001 og 45001. Du vil lede en avdeling som utfører en svært samfunnsnyttig jobb i form av å foredle avfall slik at det utnyttes på best mulig måte. Driftssjef inngår i GLØRs ledergruppe og rapporterer til daglig leder.

Ansvarsområder

 • Lede og videreutvikle avdelingen og ansatte i henhold til gjeldende strategi og mål

 • Sikre miljøriktig og kostnadseffektiv mottak, behandling og videreforsendelse av avfall

 • Optimalisere interne prosesser for å sikre ønsket kvalitet på avfallstyper

 • Organisere driften av GLØRs anlegg og avfallshåndtering i henhold til lover, forskrifter, tillatelser og ISO-standarder

 • Ansvarlig for tekniske anlegg, blant annet oppgraderingsanlegget for biogass og anlegg for uttak av deponigass

 • Ansvarlig for avdelingens anskaffelser og andre driftsrelaterte avtaler, herunder nedstrømsavtaler

 • Prosjektleder for GLØRs bygge- og utviklingsprosjekter

 • Industrivern- og brannvernleder

 • Samarbeid og koordinering med de andre avdelingene i GLØR

 • Personal og lederansvar

 • Resultatansvar for egen avdeling

GLØRs driftssjef har personalansvar for 23 ansatte som har et bredt spekter av roller tilknyttet gjenvinningsstasjoner, sorteringsanlegg, deponi og prosessanlegg. I tillegg ligger drifts og vedlikeholdsansvaret for GLØRs bygninger, prosessanlegg og maskiner under driftssjefen.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra fagskole, høgskole eller annen relevant høyere utdanning

 • Relevant ledererfaring og forståelse for at gode resultater skapes gjennom motiverte medarbeidere

 • Kjennskap til avfallsbransjens rammer i form av lover, forskrifter og tillatelser

 • Erfaring fra avfallsbransjen eller tilknyttede bransjer er en fordel

 • Kunnskap om offentlige anskaffelser og systematisk HMS-arbeid

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, samt praktisere engelsk

Personlige egenskaper

 • Visjonær, tydelig og handlingsorientert

 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt

 • Fokus på kunder og medarbeidere

 • Åpen og uformell med inkluderende og delegerende lederstil

 • Evne til å se nye og forbedrede arbeidsprosesser

 • Pådriver for bruk av digitale verktøy i arbeidsprosesser

 • Forhandlingsdyktig og med evne til å kommunisere tydelig

 • Samfunnsengasjert og med interesse for bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi

Vi tilbyr

I rollen som driftssjef får du selvstendige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. I GLØR får du muligheten til å jobbe sammen med kompetente kollegaer, og være med å utvikle en av regionens viktigste miljø- og industribedrifter. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har ordnede arbeidsforhold, med gode forsikrings- og pensjonsordninger. Høsten 2021 flyttet vi inn i nye lokaler på Roverudmyra Miljøpark. Du vil dermed få arbeidsplass i et topp moderne passivhus med utstrakt bruk av massivtre og gjenbruksmaterialer.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av daglig leder Inge Morten Haave, tlf. 958 29 662.

GLØR er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater å søke på stillingen. Våre fasiliteter kan tilpasses søkere med funksjonsnedsettelser.

Tiltredelse etter avtale.

Om stillingen
Søknadsfrist: 20. november 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Lillehammer
Om selskapet

Renovasjonsselskapet GLØR IKS

GLØR bidrar til en bærekraftig utvikling. Renovasjonsselskapet GLØR IKS er eid av kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer, vi driver med innsamling, sortering, service, transport, rådgivning, og salg av utsorterte avfallstyper. Vi i GLØR er en miljøpådriver og bidrar med kompetanse og løsninger for å redusere avfall, gjenbruke produkter, gjenvinne råvarer og utnytte ressurser best mulig. Vårt datterselskap GLØR Partner AS utfører næringsrenovasjon i regionen. Hovedkontoret er på Roverudmyra Miljøpark i Lillehammer, her holder våre 65 dyktige medarbeidere til. Vår visjon er: En gang til – for miljøet.
Adresse: Åsmarkvegen 299
2614 Lillehammer
Kontaktinformasjon

Inge Morten Haave

Daglig Leder
Mobiltelefon: +47 958 29 662
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.