Avdelingsdirektør – Produksjon

Bli kjent med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Nå har du mulighet til å lede vår avdeling for Produksjon i Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Norges største kommune. Et viktig og samfunnsnyttig oppdrag. Kvinner oppfordres særskilt til å søke da de er underrepresenterte i etatens ledergruppe og i avdeling Produksjon.

For å nå ambisiøse klimamål og omstilling til en sirkulær økonomi, står avfallsbransjen overfor store endringer. Vi søker deg som virkelig ønsker å lede våre ansatte innen prosessindustri for behandling av avfall og inspireres av følgende tanker:

 • Hvordan kan avdelingen, til en av Norges største avfallsvirksomheter, bidra til å nå klimamålene med sin produksjon

 • Hva kan vi gjøre for å tilby vår tjeneste til det beste for Oslos innbyggere?

 • Hva skal til for å lykkes med å lede kompetente og initiativrike medarbeidere?

Vi ser etter deg som vil ha ansvar for driften av to utsorteringsanlegg, ett forbrenningsanlegg, ett anlegg for produksjon av biogass samt vedlikeholds-/støttefunksjoner. Med rundt 100 ansatte fordelt på 5 seksjoner forventes det god styring, ledelse og strategisk perspektiv.

Du finner oss i sentrum av Oslos avfallsnæring, ved Norges største gjenbruksstasjon og sorteringsanlegg – med kort vei til offentlig transport. Fra vår kantines takterrasse på Haraldrud har du utsikt til Oslofjorden, men også et overblikk over byen, fra Stovner i Nord, Ekeberg i Sør og Holmenkollen i Vest. Samtidig har vårt kontorbygg også et velutstyrt trimrom.

Vi kan tilby dyktige og kunnskapsrike kollegaer samt samfunnsviktige arbeidsoppgaver i innovative miljøer som jobber for fremtiden.

Om du skal jobbe hos oss må du like folk og operativ produksjon samt glede deg til å hver dag møte et miljø som er glødende opptatt av å drifte fremtidens avfallsløsninger i en sirkulær tankegang.

Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av avdelingen med rundt 100 medarbeidere og deltakelse i etatens toppledergruppe.

 • Personal- og budsjettansvar for avdelingens fagområder og medarbeidere, herunder Utsortering, Forbrenning, Biologisk behandling samt ProsessIT og produksjonsstyring/automasjon.

 • Levere resultater innen stillingens ansvarsområder i samsvar med strategiske planer og avtalte mål og resultatindikatorer.

 • Bidra til andre avdelingers resultater og måloppnåelse gjennom aktiv samhandling og kompetansedeling på tvers i avdelingen og i etaten.

 • Etatens representant i aktuelle nettverk og øvrige fagmiljø.

 • Ansvar for å drifte og vedlikeholde avdelingens kvalitets- og miljøledelsessystem.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå.

 • Forutsatt Bachelorgrad kan lang og relevant erfaring kompensere for manglende master-/hovedfagsnivå.

 • Lederutdanning (minimum 30 studiepoeng). Lang og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning.

 • Dokumenterte og målbare resultater fra lignende lederstilling.

 • Inngående kjennskap og solid operativ erfaring fra ledelse og drift av industrivirksomhet, primært prosessindustri.

 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser.

 • Digital kompetanse, herunder kunnskap om trygg og sikker bruk av digitale verktøy

Fordel for stillingen

 • Erfaring fra driftsoptimalisering, automasjon og/eller produksjonsstyring.

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede strategisk og tillitsbasert, herunder å kombinere strategisk- og operativ tilnærming.

 • Utviklingsorientert, med gode analytiske evner.

 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

 • Gode kommunikasjonsevner, norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

 • God på relasjons- og nettverksbygging.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

 • En virksomhet med søkelys på kontinuerlig forbedring og utvikling.

 • Fleksibel arbeidstid og hybrid hverdag.

 • Lønn etter avtale.

 • Gode pensjon, forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen.

Om stillingen
Søknadsfrist: 9. oktober 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Om selskapet

Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten består av rundt 700 engasjerte medarbeidere, som sammen jobber for økt kildesortering samt sørger for innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra alle husholdninger i Oslo. Vår etat er en av de viktigste bidragsyterne til Oslo kommunes arbeid med å nå målene om økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Foruten å daglig levere kundevennlige tjenester så arbeider vi kontinuerlig med store prosjekter som vil være med på å forme byen i årene som kommer. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb! Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Kanskje du blir vår nye kollega som vil få muligheten til å være med på vår reise. Du kan lese mer om Renovasjons- og gjenvinningsetaten på Oslo kommune sine nettsider.
Adresse: Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Kontaktinformasjon

Hans Petter Karlsen

Etatsdirektør
Mobiltelefon: +47 481 25 191
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.