PRESSEMELDING

Stort fall i eksport av trebaserte byggevarer i april

Heidi Finstad, Administrerende direktør, Treindustrien

Stort fall i eksport av trebaserte byggevarer i april

Eksporten av trelast faller med hele 11 prosent i april, og eksporten av sagtømmer har sunket med 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 6,1 prosent i april sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

– Fallet i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Sammenlignet med mars måned i år, er det fortsatt sterk etterspørsel hvor salget holder seg på samme nivå som foregående måned.

Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer.

– Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, sier Finstad.

–  Vi er bekymret for leveringsevnen fremover. Det kommer stadig flere meldinger fra bedriftene om at nødvendige investeringer for å sikre produksjonskapasitet stopper opp, som følge av utfordringer med å sikre kritisk personell, sier Finstad.

Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.

– Smittevern er særdeles viktig i alle ledd for å sikre leveringsevne og aktivitet i byggenæringen, avslutter adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.