PRESSEMELDING

Statsbygg og Grønn Byggallianse lanserer ny veileder for ombruk i byggebransjen

Veilederen er utarbeidet med Resirqel som innleid fagressurs. I tillegg har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt viktige faglige innspill i prosessen.

Få med deg lanseringen på arrangementet «Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?» under Bygg Arena Arendal tirsdag 17. august kl. 13.00.

Statsbygg går foran

Bygg- og eiendomssektoren ønsker økt ombruk av bygningsmaterialer. Et viktig skritt for å få til dette, er å kartlegge bygg som skal rives eller rehabiliteres.

– Statsbygg har nylig revidert sin strategi frem til 2025 hvor det vektlegges at vi skal være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi og utnytte potensialet i eksisterende bygg. Veilederen er en viktig milepæl på veien for å nå disse målene, sier Anja Sivertsen, miljørådgiver i Statsbygg.

Veilederen gir innsikt i hva slags informasjon ombrukskartlegger trenger fra bestiller, og hva som kan forventes av innhold i en rapport fra ombrukskartleggingen.

 Veilederen vil gjøre det enklere å bestille og gjennomføre en ombrukskartlegging av god kvalitet, sier Sivertsen.

Tydelig bestilling

Veilederen skal være et praktisk verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. Det er gitt eksempler og konkrete råd fra aktører som allerede har erfaring med å gjennomføre ombrukskartlegginger og videreformidling av brukte byggevarer.

– Praksis og prosedyrer for bestilling og utførelse av ombrukskartlegging utvikles i takt med at flere aktører og prosjekter setter mål for ombruk. Ombrukskartlegging er et verktøy som vil bli mer vanlig etter hvert som kravene til og bevisstheten rundt ombruk øker, sier Solgaard.

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.