PRESSEMELDING

Salesforce har oppnådd netto nullutslipp globalt

Salesforce har oppnådd netto nullutslipp globalt

Salesforce kunngjorde i dag at de har oppnådd netto nullutslipp på tvers av hele verdikjeden globalt, med 100% fornybar energi.

Salesforce lanserer også i dag Sustainability Cloud 2.0, som er et verktøy som hjelper virksomheter med å spore og redusere sine karbonutslipp. Eksempler på løsninger er Slack-First Sustainability, som skal gi bedre samarbeid med leverandører, et karbon-kompensert økosystem og bransjespesifikke handlingsplaner for klima.

– Klimaendringer er en av de største krisene verden står overfor, og hver og en av oss har et ansvar for å hjelpe. Jeg er stolt av at Salesforce oppnådd netto nullutslipp, men jobben fortsetter til alle virksomheter er med, sier Marc Benioff, CEO i Salesforce.

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.