PRESSEMELDING

Offensivt miljøfokus hos Renor – håper flere følger etter

For Renor er sirkulær økonomi selve essensen i virksomheten. Selskapet samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall. Dette blir blant annet brukt som brensel i sementproduksjon.

Derfor var det et lett valg for Renor å stille seg bak medlemsorganisasjonen Skifts «ti prinsipper for sirkulær økonomi» som nylig ble lansert.

Adm. direktør Jarle Haugedal i Renor håper flere selskaper følger etter og tar inn over seg behovet for at næringslivet blir mer sirkulært.

-For oss var det et enkelt valg å stille oss bak Skifts ti prinsipper. I Renor har vi jobbet med sirkulær økonomi i 20 år, og dette er kjernen i vår forretningsmodell. I 2020 erstattet vi om lag 60 000 tonn kull med avfallsbasert brensel, og vi ønsker å øke dette fremover, sier Haugedal,
som selv mener at de har mye å gå på i egen bransje.

-Avfallsbransjen er en katalysator for andre bransjer

Haugedal mener at avfallsbransjen vil få et forsterket ansvar i fremtiden.

-Vår rolle i den fremtidige økonomien blir stadig større. Fremover må flere bedrifter ta enda bedre vare på ressursene sine, og finne nye måter å bruke restmaterialer på. Vi i Renor spiller en viktig rolle ved at vi tar unna det farlige materialet, og bidrar til at andre bedrifter sitter igjen med produkter som kan gjenbrukes. Da er vi virkelig inne på en sirkulær økonomisk grunntanke hvor man beholder produkter, materialer og komponenter lengst mulig i verdikjeden, sier Haugedal, som ønsker flere selskaper velkomne til samarbeid.

-Godt i gang, men mye igjen

Hos Renor i Brevik og på Aurskog er de kommet godt i gang med implementeringen av prinsippene.

Prinsippene følges som en rettesnor internt, og de har valgt ut noen prinsipper som de ønsker å ta ekstra tak i første omgang.

-Vi har valgt spesielt å samarbeide opp- og nedover og på tvers av verdikjeder for å maksimere
sirkulariteten, og vi ønsker å ta et aktivt lederskap for en sirkulær økonomi. For vi har allerede kommet langt på de andre momentene.

Samtidig ser vi at vi har et utviklingspotensialet innen flere områder, og vi er blant annet nysgjerrige på hva vi kan få til på digitalisering og kvalitetsdata, erkjenner Haugedal som håper flere støtter opp under initiativet.

Kontaktperson:
Jarle Haugedal, Administrende Direktør Renor AS +47 – 35 57 36 51

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.