PRESSEMELDING

GK skal halvere egne utslipp innen 2030

Nøkkelordene for GKs strategi er lønnsomhet, digitalisering og bærekraft. I dag leverer konsernet sin bærekraftsrapport for 2020. GKs ambisjon er å halvere egne utslipp innen 2030 og at halvparten av kundeporteføljen skal være klimanøytral innen 2035.

– Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene, og bidrar gjennom å levere smarte og energieffektive løsninger, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK.

GK er en ledende skandinavisk totalteknisk entreprenør og servicepartner med over 3000 medarbeidere.

Utslippskutt på god vei, fikk drahjelp av korona

Selskapet har satt seg ambisiøse klimamål og er allerede godt i gang med å redusere egne utslipp, med litt ekstra drahjelp fra koronapandemien.

– Vi skal halvere egne utslipp innen 2030, og vi skal bidra til at halve kundeporteføljen vår skal være klimanøytral i 2035. Vi er modige nok til å si: Vi skal være et klimaforbilde. I 2020 har vi redusert våre egne klimagassutslipp med 19 prosent, og overgang til flere elektriske biler har gitt god effekt. Samtidig må vi erkjenne at 10 prosent av utslippskuttet i 2020 skyldes nedgang i flyreiser, en av få positive effekter av pandemien, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

GK har signert UN Global Compact og jobber systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig selskapsstyring. Selskapets strategiske valg skal sikre at GK bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

Ikke kjedelig

GK legger vekt på å kommunisere åpent om hvor selskapet står i dag og hvor de skal. Selskapet integrerer derfor bærekraftsrapporteringen i årsrapporten, slik at alle konsernets interessenter kan få med seg hele bildet. Rapporten utgis både på norsk, svensk og dansk.

GKs verdier, etiske retningslinjer og adferdskode er ryggraden i styringen av selskapet og er en grønn tråd gjennom rapporten.

– Det siste året har vi tatt grep for å sikre at adferdskoden er kjent for og forplikter alle som jobber i GK, og vi har etablert rutiner for å følge opp ansvaret i leverandørkjeden. Det kan høres både byråkratisk og kjedelig ut, men det er denne systematiske oppfølgingen som utgjør en stor forskjell over tid når det gjelder å avdekke risiko og se muligheter til å forbedre oss. La oss ikke undervurdere kraften av over 3000 personer som drar i samme retning, sier Kim Robert Lisø.

– Arbeid med bærekraft styrker vår risikostyring, reduserer våre kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere. Vi blir rett og slett en mer attraktiv leverandør, partner og arbeidsplass, avslutter Lisø.

PRESSEMELDING

Denne pressemeldingen er distribuert som en kommersiell tjeneste. Redaksjonen bestemmer ikke utvalg eller ordlyd i pressemeldingen.

Ta kontakt om du ønsker eksponering her.