Nyheter

Selv om «alle» har hørt om det, er ikke alle enige om hvordan det skrives

Hvordan omtaler man den nye, sirkulære økonomien, den såkalte sirkulærøkonomien, korrekt?

«Hele» verden snakker om det, alt fra miljørørsla til politikere, næringsliv og industri. Sirkulærøkonomi er på de flestes lepper, selv om det tilsynelatende ikke er like klart for alle hva sirkulærøkonomi innebærer. Med et raskt søk på Google handler de fleste av de første 20 treffene om «Hva er sirkulær økonomi?». 

I et innlegg på Teknisk Ukeblad hevder flere aktører fra SINTEF og Standard Norge at det visstnok finnes over 100 ulike definisjoner på sirkulær økonomi, «og i Norge mener vi gjerne noe litt annet med begrepet enn i Tyskland eller i Frankrike for den del. Nå må vi snart bli enige om hva det er vi egentlig snakker om her», skriver de. 

LES OGSÅ: Sirkulærøkonomi nødvendig for EUs Green Deal

Vanskelig å forstå, vanskelig å skrive rett 

Mens regjeringen jobber trutt med «en nasjonal strategi om sirkulær økonomi», har aktører fra organisasjoner, næringsliv, myndigheter og industri kommet med faglige innspill til planen. Men blant faglig input, ble det i september i fjor også reist et nytt spørsmål i debatten rundt den nye samfunnsøkonomien. 

«Jeg mener, i henhold til norske grammatikkregler om sammensatte ord, at sirkulærøkonomi bør skrives i ett ord og ikke to. Sirkulærøkonomi er et konsept, og en type økonomi, og bør dermed skrives som ett ord, og ikke som rett oversatt ord for ord på engelsk. (Og siden det handler om et stort konsept, ikke som en økonomi som er (bare) sirkulær)», heter det i et av innspillene fra SINTEF. 

LES OGSÅ: Gap-rapporten: Kan nå klimamålene med sirkulærøkonomi

Skal ikke kimse av ords betydning 

Sirkulærøkonomi sees på av flere som et av de viktigste verktøyene for å få til et grønt skifte i Norge og Europa, men er det egentlig så farlig om folket er uenig i bruken av mellomrom eller ei? Ja, mener språkrådet. 

– For den allmenne språkbruker er det ikke så farlig, jeg ville nok ikke lagt merke til det selv som en vanlig språkbruker. Men det er farlig i den forstand at fagfolk har et behov for å være så presise som mulig, sier seniorrådgiver i Språkrådet Erlend Lønnum. 

LES OGSÅ: – Forunderlig at ingen partier har tatt eierskap til sirkulærøkonomien

Hva er korrekt?  

Det er ikke bare SINTEF som bryr seg om grammatikk. Språkrådet har allerede gitt en utredning for hva som er fasiten i svardatabasen sin, etter å ha blitt stilt spørsmålet: «Hva er mest rett å bruke: sirkulær økonomi, sirkulærøkonomi eller kretsløpsøkonomi?». 

I svaret konkluderer de med: «Alle de tre løsningene er grammatisk korrekte, så da spørres det hva som er mest brukt i fagmiljøet. Ikke glem kretsløpsøkonomi», skriver Språkrådet. 

LES OGSÅ: Sirkulærøkonomi kan skape tusenvis av jobber

Erlend Lønnum forklarer at å dele ordet hverken er dårlig norsk eller et symptom på anglisering av språket.  

– Akkurat i dette tilfellet er det ikke en ordelingsfeil basert på engelsk påvirkning. Sirkulær økonomi fungerer på norsk, uavhengig om det er inndelt i to ord. På norsk, i motsetning til engelsk er det vanlig å lage sammensatte ord, men her er den første delen av ordet et adjektiv, og da kommer det an på uttalen, sier han.  

Seniorrådgiver i Språkrådet Erlend Lønnum. Foto: Moment Studio

Lønnum mener det finnes gode argumenter for å skrive ordet i både ett og to ord. 

– Det viktigste er at folk er enige om hva de kaller det, mener han.  

LES OGSÅ: Mener det må stilles krav til sirkulærøkonomi i offentlige anskaffelser 

Lønnum gir innspillet fra SINTEF likevel rett i at «sirkulærøkonomi» er mer spesifikk og at «sirkulær økonomi» mer generelt.  

– Og for fagfolk er det viktig at de selv bruker det mest presise til enhver tid, sier han.  

Dette brukes mest  

Ifølge språkekspertene har sirkulær økonomi i to ord vært det vanligste både på faglig hold og hos myndighetene, men sirkulærøkonomi i ett ord har jobbet seg inn og har til og med fått plass i visse ordbøker. Blant annet i Det Norske Akademis ordbok, der det er definert som et substantiv. 

Lønnum understreker at det hverken er språkrådet eller ordbøkene som sitter på definisjonsmakten av hva som er korrekt bruk – og om et begrep blir brukt av mange nok, over en lenger periode vil de kunne finne sin vei inn ordbøkene.  

LES OGSÅ: Jumboplass for Norges sirkulærøkonomi

– Når det gjelder fagbegreper, er det vanskelig å oppdatere ordbøkene i takt med språket, men om det etablerer seg tas det med inn, sier han.  

Han understreker at det ofte ikke er nok at et uttrykk bare bli brukt i visse fagmiljøer.  

– Brukes et ord i et spesifikk fagblad er det kanskje ikke nok til at det kommer inn i en allmenn ordbok, men om det brukes i allmenne kilder, som alle bruker, som avisene, kan det godt hende at det tas inn i ordbøkene, sier han.  

Foretrekker kretsløpsøkonomi 

Før sirkulærøkonomi ble det nye «hype-ordet», var det begrepet kretsløpsøkonimi som regjerte. Ifølge språkrådet mener de kretsløpsøkonomi isloert sett er litt mer informativt og presist, «og står i motsetning til bruk-og-kast-økonomi. Ordet glir fint inn i det økologiske begrepsapparatet (jf. «naturens kretsløp»/«kretsløpet i naturen»). På den annen side har vi jo allerede ordet resirkulering for gjenvinning.» 

Språkrådet utreder videre at mens begrepsparet sirkulær og lineær økonomi svarer til det man finner i blant annet dansk, svensk og engelsk, harmoniserer kretsløpsøkonomi med tysk og nederlandsk.

LES OGSÅ: Mener avfallsvekst skyldes manglende politisk fokus

Tildigere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen mener i alle fall at det at kretsløpsøkonomi har gjenoppstått som sirkulærøkonomi kan ha en positiv effekt. For slik har det blitt innarbeidet som et internasjonalt begrep.

– Det er bare et annet navn på det som vi kalte kretsløpsøkonomi, sa han i et intervju med Cnytt.no i desember.

– For meg er det helt greit, men man må ikke slenge rundt seg med begrepet uten å vite hva man snakker om, ellers er hele poenget med alt sammen borte. Det er viktig at man vet hva det betyr, ellers blir det helt meningsløst.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Cnytt.no
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere