Nyheter
Ekskluderingssonen på 150 km måles i luftlinje. Det er en utfordring for blant annet Herøya Industripark. Foto: Skjermdump Google Maps + Enovalogo

Enovas krav om minsteavstand stenger døren for Herøya

Det var god stemning da Enova økte rammene for støtte til produksjon og infrastruktur for hydrogen som drivstoff i maritim sektor. Men ikke alle får være med i konkurransen.

I slutten av april lanserte Enova et nytt og bedre støtteprogram for å få opp hydrogenproduksjonen langs norskekysten.

– Dette er et helt nødvendig løft for å lykkes. Skal vi nå nullutslipp innen 2050, må det skje nå, sa administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Det som skapte høyest stemning i bransjen var at Enova mer enn doblet støtten per prosjekt – i tillegg til at den maksimale støttesatsen økte til hele 80% for både produksjonsanlegg og fartøy:

Enova dobler hydrogenstøtten per prosjekt

Strenge krav – deriblant krav om minsteavstand

For å dra nytte av den nye støtteordningen må naturlig nok søkerne oppfylle en lang rekke krav (som du kan lese mer om her).

I denne artikkelen har vi imidlertid fokusert på Enovas vilkår om at det må være minimum 150 kilometer mellom prosjektene, og i den anledning tok vi kontakt med seniorrådgiver Sigmund Størset i Enova for å få vite mer.

Hva er egentlig bakgrunnen for kravet om minsteavstand?

– Det henger sammen med formålet vårt, som er å bygge opp den første velfungerende hydrogenkjeden langs hele kysten. Derfor ønsker vi også at anleggene skal fordele seg over hele landet, sier Størset.

– Samtidig vet vi at en stor andel av kosten for å produsere hydrogen handler om prisen på kraft. Det gjør at de som har billig kraft har en stor konkurransefordel. For å hindre at anleggene klumper seg sammen der det er billig kraft har vi derfor delt opp landet i tre konkurranseområder, og målet vårt i denne runden er at vi skal klare å få etablert minst et prosjekt i hvert område, forklarer han.

– Så er det slik at vi allerede har et hydrogenprosjekt i Agder, og nå ønsker vi minst 3 til – sånn at vi får minst 4 prosjekter som dekker store deler av norskekysten.

– Og det er her kravet om minsteavstand på 150 km i luftlinje kommer inn, sier Størset. Uten dette kravet kunne vi risikert at flere anlegg klumpet seg sammen, for eksempel på vestlandet, og det ville fungert dårlig mot målet om å etablere den første hydrogenkjeden langs kysten.

Men hvorfor har dere tatt utgangspunkt i luftlinje? 

– Enova har god erfaring når det gjelder støtte til infrastruktur langs vei (elbillading og nå tyngre kjøretøy), og da har det vært vanlig med korridortilnærming for eksempel langs E6 mellom Oslo – Trondheim. Dette er da godt definert og man vet nøyaktig hvor mange kilometer det gjelder.

– Når det gjelder skipstrafikk er imidlertid ikke dette like lett å definere, siden det for eksempel kan variere hvor båtene går på sjøen. Valget av luftlinje er derfor valgt fordi det er tydelig og transparent. Det handler altså om forutberegnelighet, slik at alle de involverte aktørene vet hva som er innenfor og utenfor.

– Dette er også grunnen til at vi ber alle som søker om støtte om å oppgi sitt prosjekts nøyaktige koordinater med 3 desimaler, slik at både de og vi kan måle avstanden i luftlinje på kartet, forteller Størset.

Agder Hydrogen Hub gir 150 km ekskluderingssone

– Statusen i denne runden er at et av de fire knutepunktene vi ønsker å få etablert er forhåndsdefinert, ved at Agder Hydrogen Hub fattet endelig investeringsbeslutning nå i februar, sier han.

– Selv om de deltok under et støtteprogram fra april 22 er det fortsatt et Enova-program med samme formål. Siden anlegget nå er vedtatt etablert vil dermed kravet til minsteavstand føre til at prosjekter som ligger nærmere enn 150 kilometer i luftlinje fra Fiskå ikke vil kunne motta støtte gjennom den nye konkurransen, bekrefter Størset.

– I praksis er dette en anerkjennelse av at Agder Hydrogen Hub gjorde som vi ønsket i støtteprogrammet fra 2022, og det skal jo alle være glade for.

– Så blir det vår jobb å sørge for at vi gjennom denne konkurransen klarer å etablere lignende produksjonsanlegg i de andre områdene langs kysten, avslutter Størset til Hydrogen24.

 

– Dette blir for dumt, sier Nikolai Astrup

Stavanger vs Herøya

Hydrogen24 har sett nærmere på 150 km-grensen ved å legge inn koordinatene til Fiskå-anlegget (58,127 N, 7,977 Ø) i Google Maps.

Som bildet under viser er det for eksempel 16 mil i luftlinje fra Fiskå til Stavanger sentrum.

Dersom noen ønsket å etablere seg på Tananger utenfor Stavanger ville de altså ikke blitt rammet av 150 km-grensen, mens eventuelle anlegg i Egersund eller Dalane etter reglene vil være ekskludert fra å søke:

Skjermdump Google Maps.

 

Også i den andre retningen gir kravet om minsteavstand konsekvenser.

Vi har tatt utgangspunkt i Herøya Industripark utenfor Porsgrunn, fordi det her allerede er stor hydrogenaktivitet og ekspertise gjennom aktører som Yara, Nel, og HydrogenPro.

I følge våre målinger ligger Herøya Industripark omtrent 147 km fra Fiskå i luftlinje. Også de vil dermed være innenfor ekskluderingssonen og kan i henhold til punkt 4.3.4 derfor ikke delta i denne konkurransen:  

Avstanden i luftlinje fra Fiskå til Herøya Industripark er rundt 147 km, altså innenfor ekskluderingssonen på 150 km. Skjermdump Google Maps

 

Merk: Søknadsfristen for «investeringsstøtte til produksjon og infrastruktur for hydrogen som drivstoff til maritim transport» er torsdag 5. september klokken 15.00. 

Vi kommer tilbake med mer. Har du tips? Send til redaksjonen@hydrogen24.no.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.