Leder
Det manglet ikke på advarsler mot forbrenningsavgiften. Foto: Jens Egil Heftøy

LEDER: Skulle ha hørt på Regelrådet

Regjeringen må evaluere forbrenningsavgiften. Det burde de tenkt på før.

Det hører med til sjeldenhetene at private lovforslag, såkalt Dok8-forslag, fra oposisjonen får full tilslutning i Stortinget. Normalt vegrer sittende regjeringspartier seg mot å stemme for forslag de ikke selv har kommet med.

Men SVs forslag om å endre avgiften på avfallsforbrenning er et unntak.

«Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024 med forslag til en avgift på alt restavfall, også det som sendes ut av landet», lød forslaget fra Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård.

Tirsdagens innstilling fra en samlet Finanskomité lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen evaluere dagens avgift på avfallsforbrenning og hvordan sikre likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske anlegg, utrede hvordan prising av avfall mest mulig effektivt kan bidra til å redusere globale utslipp, utrede konsekvensene for fjernvarme, resirkulering, utslippsreduserende tiltak ved forbrenningsanlegg i Norge, samt kostnader for forbrukerne, og komme tilbake til Stortinget senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025».

Siden Solberg-regjeringen, med Venstre som pådriver, fremmet forslaget om å gjeninnføre forbrenningsavgiften i 2020 har motstanden og kritikken vært massiv, også fra regjeringspartienes egne rekker.

«Det er imidlertid svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet. Det gjelder konkurransevirkninger for avfallsforbrenningsanleggene, virkningene for fjernvarmeanlegg samt virkninger på avfallsleveranser fra øvrig næringsliv. Videre savner vi vurderinger av hensynet til små virksomheter. Vi savner også utredning av insentiver for innovasjon og nytenkning innenfor avfallsforbrenning som kan bidra til lavere utslipp», skrev Regelrådet i sitt høringsinnspill til forslaget om forbrenningsavgift i 2020.

Regelrådet, det offentlig oppnevnte forvaltningsorganet, som skal passe på at regelverk og avgifter ikke rammer verdiskapning i næringslivet advarte altså allerede før avgiften ble innført. Nå tvinger Stortinget regjeringen til å gjøre som Regelrådet ba dem om.

Solberg-regjeringen begrunnet avgiften med at det ville være en kostnadseffektiv måte å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor på. Det til tross for at det svenske Skatteverket avviste at dette var tilfellet, rett før den norske regjeringen foreslo avgiften.

«Etter Regelrådets vurdering er det, slik utredningen nå foreligger, tvilsomt om avgiften vil bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall», skrev Regelrådet i 2020.

Marsjordren fra Finanskomiteen viser at det noen ganger lønner seg å lytte.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.