Sirkulære stemmer
Hanne Mehli – Orkland Venstre.

Biogassanlegg på Vormstad

Produksjon av biogass er et godt miljøtiltak som bidrar positivt på mange måter. Blant annet kan produksjonen bidra til å reduseres utslipp av klimagassene metan og lystgass fra husdyrgjødsel og den produserte gassen kan benyttes som brennstoff som kan erstatte fossilt drivstoff til vei- og sjøtransport osv. Det er derfor gode grunner for å tilrettelegge for produksjon av biogass.

Kari Garberg – Orkland Venstre.

Orkdal Venstre har likevel stor forståelse for aksjonsgruppa for “Beboerne på Vormstad og omegn” sin skepsis til planene om etablering av biogassanlegg i Mosøyan. Produksjon av biogass har en del ulemper, spesielt med tanke på nærområdene hvor den produseres. All industriproduksjon medfører i varierende grad utslipp i form av støv og støy mm. Den største utfordringen ved produksjon av biogass vil være luktproblemer og det finnes dessverre flere eksempler på at dette har blitt et problem ved slike anlegg. Et eksempel er biogassfabrikken til Renevo på Stord som ble åpnet i 2022. Dette anlegget sliter med å holde seg innenfor satte krav til luktutslipp, og anlegget har derfor blitt en plage for beboerne i området.

Med dette som bakgrunn vil det være svært viktig at en ved utarbeidelse av reguleringsplan for biogassanlegg på Vormstad gjennomfører grundige undersøkelser for å hindre at beboerne i området blir utsatt for de samme plagene som på Stord. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan på Vormstad er det utarbeidet en egen rapport om luktspredning. Den overordnede konklusjonen i rapporten er at grenseverdier for lukt overholdes for alle omkringliggende boliger ved bruk av 20 meter høy pipe. Det er derimot en del forbehold i denne rapporten. Det står blant annet at rapporten er utarbeidet på et tidlig stadium i planleggingen og plasseringer av anleggsstrukturer og utslippspunkt og utslippsparametere er foreløpige. Kommunedirektøren har derfor satt inn følgende bestemmelse i planen; Det skal foreligge oppdaterte luktberegninger som legges til grunn for utforming av anlegget, i forbindelse med søknad om igangsetting av bygging av biogassanlegg.

Spørsmålet er derimot om en bør godkjenne reguleringsplanen når en ikke har alle detaljer på bordet? I byggesak er det vanligvis kun tilgrensede naboeiendommer som får nabovarsel og som kan komme med merknader. Orkland Venstre mener derfor at det må foreligge mer detaljerte utredninger av luktspredning før vi kan være med på å vedta planen. Denne bør også i større grad være basert på lokalklimatiske forhold og ikke kun etablerte målestasjoner for vind som ligger langt unna Vormstad.

Gasum hovedeier i Trøndelag Biogass

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.