hydrogenfolk Politikk
Tor Kristian Haldorsen fra Norsk Hydrogenforum (NHF) i Tokyo. Foto: Privat

#Sommerspalte 2023:

— Vi gleder oss over European Hydrogen Bank

Og håper flere norske aktører deltar i den første auksjonen. Samtidig må ikke dette bli en sovepute for regjeringen, sier Tor Kristian Haldorsen.

#1. Vi er nå halvveis i 2023: Hvis du skal trekke frem minst ett høydepunkt så langt: Hva har vært det viktigste for dere det siste halvåret?

For oss i NHF var det knyttet stor spenning til utredningen om helhetlige hydrogenverdikjeder, som Oslo Economics, Sintef og Greensight har utført på oppdrag fra OED. Vi har jobbet intensivt sammen med våre medlemmer med å utvikle innspill og kunnskapsgrunnlag til utredningen, og det var derfor svært gledelig å få den presentert for første gang under årets Hydrogenkonferanse.

Vi opplever at utredningen er et godt og grundig stykke arbeid som gir en treffende beskrivelse av den norske hydrogenbransjens muligheter og hvilke utfordringer som må løses.

Ikke minst slår den fast at differansekontrakter er et treffsikkert virkemiddel dersom myndighetene legger stor vekt på oppnåelse av mål om hydrogenverdikjeder. I lys av regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at de skal utvikle en helhetlig verdikjede for hydrogen, mener vi at utredningen dermed gir carte blanche til å sette i gang.

Videre har det vært litt reisevirksomhet på NHF-teamet denne våren. NHF tok del i den norske delegasjonen som var med til København da Norge og Danmark i forrige uke signerte en avtale om tettere energisamarbeid. Tidligere i år har vi deltatt i en rundebordsamtale i München med statssekretær Amund Vik og Bayerns nærings- og energiminister Hubert Aiwanger.

Den norske paviljongen på Hannover Messe ble også en suksess, og det foregår generelt svært mye godt arbeid mellom norske og tyske myndigheter om videreutvikling av det bilaterale energi- og industrisamarbeidet.

Vi venter med spenning på at Gassco og DENAs mulighetsstudie om storskala eksport av hydrogen til Tyskland ferdigstilles.

Det at EU har kommet et stykke videre i sin grønne giv og med å konkretisere sitt svar på USAs Inflation Reduction Act har også vært gode nyheter for bransjen.

Net Zero Industry Act: Slik skal EU sette fart på elektrolyse og brenselceller   

 

Den delegerte rettsakten for hydrogen gir klarhet i definisjonen av fornybart hydrogen, og Temporary Crisis and Transition Framework åpner for en midlertidig oppmykning av statsstøtteregelverket frem til 2025. Dette er en mulighet vi mener norske myndigheter bør utnytte, slik vi ser at andre EU-land allerede gjør.

Vi gleder oss over European Hydrogen Bank og håper at norske aktører deltar i den første auksjonen som kommer mot slutten av 2023. Så håper vi at hydrogenbanken ikke blir en sovepute for regjeringen, slik man kan få inntrykk av etter regjeringens presentasjon av nye tiltak knyttet til grønt industriløft.

Ellers merker vi at hydrogen er i ferd med å bli relevant på stadig flere politikkområder. Bare hittil i år har vi svart på 13 politiske høringer, og mengden vil nok bare fortsette å øke.

#2. Sommerferien går fort. Hva ser du mest frem til det neste halvåret?

Olje- og energiminister Terje Aasland bekreftet under Hydrogenkonferansen at regjeringen skal svare ut Stortingets vedtak om å levere en plan for et system for differansekontrakter i 2023. Det ser vi selvfølgelig frem til.

Hydrogenkonferansen: — Hva med differansekontrakter Aasland?

Vi håper at planen kommer snarere heller enn senere, og det vil bli viktig at første utlysning kommer så fort som mulig i 2024. Videre jobber vi hardt for at regjeringen kommer med tiltak som legger bedre til rette for infrastrukturutvikling til sjøtransport, landtransport og industrielle formål, slik Stortinget også har bedt om.

Utover de politiske sakene har vi som vanlig en rekke aktiviteter, og vi organiserer eller deltar på en rekke arrangementer under Arendalsuka. I november vil det for første gang også arrangeres en norsk paviljong på European Hydrogen Week, som vi gleder oss veldig til.

Denne blir viktig for å posisjonere Norges rolle inn i EUs grønne giv, både som leverandør av hydrogen og sentrale hydrogenteknologier.

#3. Det har vært mye snakk om differansekontrakter, og det meste tyder på at vi nærmer oss en avklaring denne høsten - med virkning fra 2024. Hva vil det eventuelt si for din virksomhet, og er det andre tiltak du ønsker å trekke frem?

Så lenge prisen på fossilt er lavere enn hydrogen, er risikoavlastning en forutsetning for at kunder og sluttbrukere av hydrogen skal kunne ta investeringsbeslutninger i en overgangsfase, og for at investorer skal kunne rettferdiggjøre investeringer i hydrogenrelaterte virksomheter og prosjekter.

Våre medlemmer er derfor tydelige på at differansekontrakter må etableres raskt, og en første utlysning må varsles allerede i 2023.

NHF har foreslått en første utlysning på 25.000 tonn årlig produsert grønt eller blått hydrogen, tilsvarende 10 prosent av dagens bruk av fossilt hydrogen i Norge. Dette vil bidra til utslippskutt på flere hundre tusen tonn CO2 innen 2030 og vil kun koste 2-3 milliarder kroner over en tiårsperiode. Så snart hydrogen er konkurransedyktig på pris, vil støtten opphøre.

Dessverre er signalene fra regjeringen motstridende når det gjelder differansekontrakter:

Da olje- og energiminister Terje Aasland deltok på Hydrogenkonferansen lovet han å levere en plan for et system for differansekontrakter i 2023, men samtidig sa næringsminister Jan Christian Vestre nylig under presentasjonen av nye tiltak i grønt industriløft at regjeringen ikke skal gi produksjonssubsidier eller skattekreditter til utvalgte næringer.

Det betyr at vi må fortsette det harde arbeidet med å få politikerne til å forstå at risikoavlastende tiltak er avgjørende for å utløse produksjon og bruk av hydrogen. I styret vårt er det derfor etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette temaet løpende utover sensommeren og høsten.

— Dette var en ikke-nyhet om hydrogen

Ellers må vi selvsagt få på plass mer fornybar kraftproduksjon og øke tempoet i konsesjonsbehandlingen gjennom strømlinjeforming, både for oppkobling og utbygging av nett, og for kraftutbygging.

#4. I fjor var det høye strømpriser, i år har vi lav kronekurs. Har det påvirket dere så langt?

Det påvirker nok ikke oss like mye som våre medlemmer. Men jeg fikk en skikkelig vekker tidligere i uken da jeg deltok på Hydrogen Europe sin generalforsamling i Brüssel.

Prisen på middagen den første kvelden av oppholdet var så stor at jeg dagen etter valgte å gå til alle møter for å unngå transportkostnader. Resultatet ble et stort gnagsår på hælen, men jeg fikk endelig blitt bedre kjent med Brüssels mange flotte smau, hager og arkitektur.

#5. Sommerferien nærmer seg, og med tidenes svakeste kronekurs blir utenlandsferien dyr. Hvor tilbringer du årets sommerferie?

I år har jeg tatt ferien litt på forskudd i forbindelse med organiseringen av den norske paviljongen på FC Expo i Tokyo i mars. Så årets sommerferie blir rolig og fin her i Oslo, utenom noen dager i Spania.

For dem som ikke har reiseplaner i år, anbefaler jeg vår oversikt over det norske hydrogenlandskapet. Her kan man klikke seg rundt på Norgeskartet og lese mer om hydrogenprosjekter i alle landets fylker og 58 kommuner.

Lanserer oversikt over alle norske hydrogenprosjekter

#6. Hvis du får kollegaer på besøk i sommer: Hva vil stå på menyen?

Siden ferien stort sett tilbringes her hjemme, blir det nok bra kok, eller skal vi si bra grilling, på den nye grillen vår. Så det er nok fare for en stor dose sjøkreps og annet snacks fra havet.

Skulle vi ha gjester som foretrekker vegetar er det en enkel sak å stelle i stand litt grillet kål i kombinasjon med dill-yoghurt og chilismør. Rett i nebbet!

Trykk her for å se alle deltagerne i vår #Sommerspalte 2023

PS: Også fjorårets sommerspalte var populær, du finner alle deltagerne fra 2022 her!

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.