Sirkulære stemmer
Koordinator Tord Araldsen i Biogass Oslofjord. Foto: Biogass Oslofjord.

Ingen likestilling mellom biogass og nullutslipp i strekninger finansiert av bompenger

7. oktober publiserte vi en slags veileder for lokale myndigheter som ønsker å iverksette redusert takst for biogasskjøretøy i bomringen. Dette skrivet var kvalitetssikret av Statens Vegvesen, men det ble allikevel publisert med en «liten» feil.

Det viser seg slik at det kun er «bomringer» som kan iverksette redusert takst for gasskjøretøy. Med bomringer menes en serie bomstasjoner plassert rundt et byområde på en slik måte at det ikke er mulig å passere gjennom ringen uten å betale. Bomringer kan også bestå av flere ringer, det vil si indre og ytre ring, med ulike takster.

Det er ikke bomringer på riksveger. Altså kan det per i dag ikke innføres redusert takst for biogasskjøretøy på disse veiene, selv om disse har fritak for nullutslipp i dag. Dette kan virke lite intuitivt, spesielt siden biogass rettes mot tungtransport som gjerne skal kjøre lange strekninger der batteriteknologi ikke strekker til. Det virker også forvirrende når vedtaket fra 25. mai 2021 ikke nevnte ordet «bomring»:

«Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022».

Statens Vegvesen viser imidlertid til oppdragsbrevet sitt fra Samferdselsdepartementet, hvor det blant annet vises til et annet vedtak:

«Stortinget har vedtatt at gasskjøretøy som kjører på biogass, skal likestilles med el- og hydrogendrevne biler i bomringene, jf. vedtak 35 nr. 8 (2. desember 2021)».

Kort oppsummert kan vi altså per dags dato ikke se at vedtaket vi referer til fra stortinget er oppfulgt. Vi er selvsagt glade for at Statens Vegvesen har fått på plass en ordning som gjør det mulig å gjennomføre likestilling mellom biogass og nullutlipp i byområdene, men en vesentlig del av stortingets vedtak er bortglemt. Etter flere års arbeid med dette er det fremdeles uforståelig for oss hvorfor ikke gasskjøretøy kan inkluderes i AutoPASS ordningen for nullutlippskjøretøy, slik at det faktisk likestilles med nullutlippskjøretøy.

Les (den oppdaterte) veilederen her: 

Fritak for biogass i bomringen – en veileder

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Biler man ikke skal kjøre i proptech-tidsalderens hovedstad

Torbjørn Leidal, European Resource Hub

— Bærekraft er konkurransekraft

Axel Christian Klafstad, GreenH
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.