Sirkulære stemmer
Fossilfri lastebilparade i Oslo vinteren 2022. Foto: Geir Røer og Nils Gelting Andresen/Klimaetaten

Oslo er en foregangsby for utslippsfri tungtransport

Oslo går foran og viser at det er mulig å få på plass virkemidler for utslippsfri tungtransport. Nå oppfordrer vi andre kommuner, fylkeskommuner og staten til å se på lignende løsninger.

I 2030 skal all tungtransport i Oslos være nullutslipp eller bruke biogass. For å få til det må det lønne seg å satse på nullutslippsløsninger i lastebilbransjen allerede nå. Oslo kommune har de siste årene jobbet med å få på plass flere virkemidler for at lastebilene som kjører i Oslo, og spesielt de som kjører på oppdrag for kommunen, skal være nullutslipp- eller biogasskjøretøy. I tett dialog med bransjen, har vi jobbet fram strenge klimakrav, støtte til lade- og fyllestasjoner og fritak i bomringen.

Dette virker! Målet i NTP er at 50 % av nyregistrerte lastebiler skal være nullutslipp eller biogass innen 2030. Oslo går foran og viser at dette er mulig å få til gjennom god virkemiddelbruk.

Direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, skriver i sin kronikk i biogassbransjen at det trengs fyllestasjoner, støtteordninger og krav for at det skal være mulig for markedet å investere i biogasslastebiler allerede nå. Vi kunne ikke vært mer enige.

Gunnar Wedde er
avdelingsdirektør innkjøpstjenester, Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune.

Anskaffelseskravene til Oslo kommune har vært avgjørende for den positive utviklingen vi ser i markedet for lastebiler i Oslo. For som Mo skriver: “I kriteriene for anbud må grønn transport være et krav, i stedet for «bare» en vekting.”  Fra 2025 stilles det minimumskrav om at alle lastebiler som kjører på oppdrag for Oslo kommune skal være nullutslipp eller biogasskjøretøy. I dag stilles det krav til nullutslipp eller biogass hvis tre eller flere aktører kan levere på dette. Krav fører til endring. Med mange store byggeprosjekter og store kontrakter på varelevering, forteller aktører oss at oppdrag for kommunen en viktig årsak til at mange selskaper investerer i biogasslastebiler allerede nå. Tenk hvis flere store innkjøpere, både offentlige og private, stiller tilsvarende krav. Da vil risikoen forbundet med å ikke omstille seg bli for stor for transportbransjen. Og -jo flere som stiller slike krav, desto raskere utvikling.

I Oslo er bompenger en betydelig driftsutgift for lastebileierne. Fra 1. september kan biogasslastebiler passere gratis i bomringen. Alle

Audun Garberg er avdelingssjef klimafag
i Klimaetaten, Oslo kommune. Foto: Oslo kommune.

tunge kjøretøy på el, hydrogen og biogass har fritak i bomringen til minst 2027. Klimaetatens beregninger viser at med dagens virkemidler, som støtte til kjøretøy og fritak i bomringen, lønner det seg å investere i en biogasslastebil fremfor en fossildrevet lastebil.

Vi er også helt enige med Mo og NLF: det hjelper ikke å bytte til biogasslastebil hvis man ikke kan fylle biogass. I Oslo finnes det én fyllestasjon for flytende biogass og tre for komprimert biogass. I tillegg er en stasjon under utbygging. Oslo kommune mener at det fortsatt trengs støtte for etablering av biogasstasjoner. Derfor har kommunen opprettet en egen tilskuddsordning for fyllestasjoner som tilbyr flytende biogass etter at Enova avsluttet sin tilskuddsordning i februar i år, med begrunnelsen at fyllestasjonmarkedet var modent. Oslo har også en tilsvarende ordning for hurtiglading.

Vi oppfordrer herved andre kommuner og fylkeskommuner til å se på lignende løsninger, for vi trenger et helhetlig nettverk av fyllestasjoner. Det vil gi Geir Mos medlemsbedrifter trygghet til å velge biogass.

Les mer om Oslo kommunes satsing på fossilfri tungtransport på www.fossilfrilastebil.no

Flere utfordringer må løses før biogass kan bli et fullverdig alternativ

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

– Umulig for industrien å forholde seg til

Sjur Wethal, Nasta
Roar Aaserud, Feiring

Å gå fra fast til slow fashion er god butikk for klesinnsamlere

Jens Måge, Avfall Norge
Ingunn Grimstad Klepp, OsloMet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.