Nyheter Tungtransport
Fra venstre: Konstantin Polinger fra Faun Norge, Jan Erik Ødegård fra Everfuel, Kåre Nerem fra Norwegian Hydrogen, Stefan Sagan fra Meraker Hydrogen, Preben Godø fra Innherred Renovasjon IKS, Tor Einar Løkke Pedersen og Jørn Uno Mikkelsen fra Varanger Kraft Hydrogen. Helt til høyre ser du to ansatte fra Renova AB. Foto: Fredrik Storflor Moen – Meraker Hydrogen

— Å fortelle om fordelene med hydrogendrift er helt avgjørende

Da Meraker Hydrogen og Everfuel arrangerte seminar om hydrogendrevne lastebiler ble det tatt svært godt imot – både av potensielle kunder og tilbydere. Det er en erfaring bransjen bør lære av.

Fredrik Storflor Moen

— Siden vi skal drive storstilt hydrogenproduksjon, er vi naturligvis opptatt av at det også er et tilhørende marked, sier Fredrik Storflor Moen – daglig leder i Meraker Hydrogen. Og i den massive energiovergangen vi står midt i nå, er naturlig nok tungtransporten en avgjørende brikke.

— For oss ble derfor spørsmålet hva vi kunne bidra med for å få flere norske aktører i vårt nærområde til å vurdere hydrogendrift. Vi tror svaret er å informere om fakta, samtidig som vi deler de praktiske erfaringene som finnes. Siden svenskene har kommet lenger enn oss når det gjelder renovasjonsbiler på hydrogen ble det derfor naturlig at vi inviterte til et seminar i Gøteborg, forteller han.

Med på laget hadde han Jan Erik Ødegård fra Everfuel, som kunne betrygge deltagerne fra de ulike renovasjonsselskapene om at de har planer om å åpne 15 hydrogenfyllestasjoner i 2023.

— Vi jobber for å skape kritisk masse i etterspørselen. Det gjør renovasjonstjenester til en viktig lokal faktor hvor det offentlige kan spille en utløsende rolle som kjøper av tjenestene. Også for oss var det derfor spennende å hente konkrete erfaringer fra Sverige, sier Jan Erik Ødegård, Sales Manager fra  Everfuel Norge.

Nå har Volvo Trucks vist frem sin nye hydrogenlastebil!

Stor usikkerhet = massivt informasjonsbehov

— Noe av det første vi merket oss var at alle som vurderer å investere i et nytt tungtransportkjøretøy har så mange valg, sier Storflor Moen.

Det enkleste alternativet er kanskje å fortsette med diesel litt til, men siden de fleste selskapene nå jobber med å redusere utslippene, er det stort sett de fossilfrie løsningene som vurderes.

— Men selv ikke det gjør det nødvendigvis så enkelt, siden du fortsatt må velge mellom eldrift, biogass eller hydrogen. Dette oppleves raskt som komplisert, sier han. Vår oppfatning er derfor at det er et massivt informasjonsbehov i markedet, og da gjelder det å høre på de som har praktisk erfaring å komme med, slik som Renova AB, sier han.

— Vi i Everfuel vet at det å kunne love etablering av fyllestasjoner og gi en forutsigbar pris er helt avgjørende for renovasjonsselskapenes beslutningsprosess, og det er vi forberedt på å gi, sier Ødegård. Samtidig må vi også koordinere våre søknader om støtte fra Enova, siden de er opptatt av å se at det finnes en helhet i verdikjeden mellom brukerne, distributørene og produsentene, avslutter han.

ASKO med hydrogenlastebiler som kjører opp mot 90 mil!

Renova AB: De to bilene fungerer helt utmerket

Foto: Fredrik Storflor Moen - Meraker Hydrogen

— Det ble en lang prosess før vi kunne sette våre to hydrogenbiler i arbeid, sier utviklingssjef Hans Zackrisson fra Renova AB. Vi kjøpte chassiet av Scania, mens brenselcellene og gasstankene kom fra Powercell, og Joab sto for selve ombygningen. I tillegg skjedde alt  under pandemien, noe som gjorde at tester og godkjennelser jevnlig ble forsinket.

— Men i dag fungerer de to bilene bilene helt utmerket, sier han. Sjåførene liker bilene godt, og setter spesielt pris på at de er så stille.

— Når det gjelder rekkevidden har vi fortsatt ikke fått testet den fullt ut. Det skyldes at kompressoren på vår fyllestasjon foreløpig er for svak til å utnytte tankenes kapasitet. Per i dag bare kan vi derfor bare fylle bilene med cirka 230 bar i stedet for 350, sier Zackrisson. Det virker imidlertid som om vi kommer cirka 120 km på 100 bar, selv når kraftuttaket er i bruk.

— Det betyr at vi med våre tanker på 28 kg fint bør klare 300 – 400 km kjøring, inkludert lasting og komprimering, sier han. Vi har også den sammen nyttelasten som en tilsvarende dieselbil, og bruker bare 5-6 minutter på å fylla bilen til 220 – 230 bar. Etterhvert som kompressoren på fyllestasjonen blir byttet ut vil vi derfor kunne fylle med 350 bar - og få full tank like raskt, avslutter Zackrisson.

Renova AB skal bestille hydrogenbiler

Tyske Faun vil levere helt ferdige hydrogenbiler

— Det stemmer - vi leverer renovasjonsbiler på alle typer drivstoff, det vil si både diesel, el, biogass og hydrogen. Derfor var det viktig for oss å være tilstede på seminaret, sier Konstantin Polinger fra Faun-Norge.

Så hva syns du?

Med en hydrogenbil får du dieselbilens fleksibilitet, samtidig som du kjører miljøvennlig.

Konstantin Polinger - Faun Norge

— Jeg er enig i at det er stor usikkerhet i markedet. Som innkjøpsansvarlig har du ikke lyst til å velge feil drivlinje. I tillegg er naturligvis pris avgjørende, sier Polinger.

— Ser vi kun på innkjøpsprisen er det fortatt diesel som er billigst, sier Polinger. Så kommer komprimert biogass, så el, og så kommer hydrogen. I tillegg er det en kompliserende faktor at de ulike drivlinjene kan få ulik støtte i de ulike landene, men dette er jo et politisk spørsmål, sier han.

— I Tyskland ser vi for eksempel at myndighetene kan dekke opp mot 90% av ekstrakostnadene man har ved å velge hydrogen, mens her i Norge vil Enova kun dekke mellom 40 og 50% av ekstrakostnadene. Dersom myndighetene vil øke andelen biler med hydrogendrift ville det altså vært logisk å øke støtten, sier han.

Men hva med de praktiske fordelene med hydrogen?

— Vel, den store fordelen når det gjelder hydrogen er som nevnt både rask fylletid, høy nyttelast og lang rekkevidde. Og det er kombinasjonen av alt dette som gir det store fortrinnet, sier Polinger.

Rett over sommeren kommer vi til å vise frem vår hydrogendrevne renovasjonsbil i Norge!

Konstantin Polinger - Faun Norge

— Hydrogen gir ganske enkelt brukerne større fleksibilitet i hverdagen. I motsetning til en batteridrevet renovasjonsbil slipper du å planlegge rutene for å være sikker på at du kommer frem. I tillegg har du så stor kapasitet at du kan ta med deg all lasten som er på ruten du betjener.

— Våre hydrogenbiler har for eksempel omtrent den samme nyttelasten som en dieselbil. Det betyr at vi kan tilby opp til 11 tonn nyttelast på hydrogendrift. Men minst like viktig er at vi kan nedjustere både antall brenselceller (fra 3 til 1) og antallet hydrogentanker (fra 4-1), slik at vi kan skreddersy rekkevidde og nyttelast etter kundens faktiske behov. Dette er viktig fordi kunden da slipper å betale for noe de ikke har bruk for, sier Polinger.

— Ved innføring av enhver ny teknologi er naturligvis kundene også interessert i alt som har med service å gjøre, fortsetter han. For oss i Faun er det derfor viktig å kunne bekrefte at vi samarbeider tett med Daimler Trucks - som også satser tungt på hydrogen. Det gjør at vi gir mekanikerne til Mercedes opplæring og deler, slik at alle som velger en Faunbil er sikret et velfungerende serviceapparat,

— Dette gleder vi oss naturlig til å vise frem i praksis, og her har jeg en ekstra nyhet å komme med, sier Polinger. Vi kommer nemlig til å vise frem Fauns hydrogendrevne renovasjonsbil i Norge i september, og jeg kommer straks tilbake med mer informasjon om når og hvor, avslutter han.

Vil levere hydrogendrevne renovasjonsbiler til Norge

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

– Dette er musikk i våre ører

Ingebjørg T. Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.