Sirkulære stemmer Sirkulære stemmer
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, inviterer kommende regjering til å samarbeide om å gjøre norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring enda grønnere. Foto: Finn Ståle Feldberg/Grønn Byggallianse

De små skrittene mot det store målet

For å nå klimamålene er det på tide å gå fra ord til handling. Da trenger vi konkrete verktøy og krav, som bygger opp under de store vyene.

I 2015 ble verdens ledere enige om Paris-avtalen, som tar sikte på å avgrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius. Seks år er gått og FNs klimapanel kunne i år vise til at klimaendringene de har advart mot, allerede er her. For hvert år vi somler, må vi stramme inn grepet ytterligere.

Internasjonalt er som kjent byggenæringen omtalt som 40 %-næringen, fordi vi står for nesten 40 % av klimagassutslippene globalt.

Det betyr at det er et ekstremt kuttpotensial i vår sektor.

Ifølge klimaloven skal Norge kutte klimagassutslipp med 40 % fra 1990-nivå innen 2030 og 80-95 % innen 2050.

Emissions Gap Report 2019 understreker at de globale klimagassutslippene må reduseres med 7,6 % hvert år frem til 2030 dersom målsettingen om 1,5 grader skal nås. Vi mener det er mulig å kutte 50 % i vår sektor med dagens teknologi hvis næringen følger vår klimakur i fem punkter. Flere av de foreslåtte tiltakene er i både enkle og kostnadseffektive.

Vår klimakur innebærer:

  • Rive mindre
  • Ombruke flere materialer
  • Velge løsninger og byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv
  • Ha 100 % fossilfrie – og snart helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
  • Energieffektivisere eksisterende bygg

Nye BREEAM-NOR 3.0 vil være et effektivt verktøy for å oppnå klimakutt og flere klimatiltak er lagt inn som minstekrav for å oppnå sertifisering på høyt nivå.

For å nå klimamålene, trenger vi en innstramning av lovverket og Grønn Byggallianse ønsker derfor forslaget om lovpålagt klimagassregnskap for materialer i Byggteknisk forskrift velkommen.

Vi etterlyser likevel en forutsigbar plan for utslippskutt fram mot 2050-målet, slik for eksempel danskene har laget i sitt regelverk.

Vi mener dessuten at myndighetene allerede nå både kan og bør innføre krav om 20 % klimakutt for materialer fra 2022, slik at vi får fart på endringene som må komme. Erfaringer fra en rekke pilotprosjekter viser at 20 % klimakutt for materialer i nybygg er realistisk uten store merkostnader.

Etter et års utsettelse nærmer vi oss endelig COP26 i Glasgow, der tema ikke bare er klimakutt, men også å takle de klimaendringene vi allerede merker. For vår næring har dette blitt omsatt til #buildingrecilience, som var tema for World Green Building Week i september. Vårt internasjonale nettverk av byggallianser løfter FNs bærekraftmål og fokuserer på både klima, helse og sirkulær økonomi.

På norsk kan recilience oversettes til robusthet. Klimaendringene innebærer både en fysisk og finansiell risiko for bygg- og områder. Byggene som står må sikres, og de som bygges må ha lengst mulig levetid kombinert med lavest mulig utslipp – i hele livsløpet.

Klimatilpasning løftes fram i nye BREEAM-NOR 3.0 som lanseres 28. februar 2022. I den nye manualen vil også andre kommende finansielle EU-kriterier for bærekraftige bygg (den såkalte Taksonomien) ligge inne. BREEAM-NOR kan da brukes som dokumentasjon overfor banker på at bygget tilfredsstiller EUs krav og BREEAM-NOR vil være et bevis på at byggherren faktisk går fra ord til handling.

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Biler man ikke skal kjøre i proptech-tidsalderens hovedstad

Torbjørn Leidal, European Resource Hub

— Bærekraft er konkurransekraft

Axel Christian Klafstad, GreenH
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.