Nyheter

Utrangerte kunstgressbaner skal gjenvinnes

 

Plasten fra utrangerte kunstgressbaner kan bli til nye produkter. Kunstgress har tidligere ikke blitt materialgjenvunnet, men nå skal TeBe Sport og Oceanize starte prosjekt som kan ha internasjonalt potensiale.

Gjenvinningen er planlagt ved at kunstgressbanene renses for sand og gummi, dette separeres og gjenvinnes ved at de går tilbake på eksisterende og nye baner. Selve kunstgresset bestående av PP/PE-plast skal materialgjenvinnes. NOPREC vil kverne og granulere kunstgresset og gjennomføre tester av granulatet. Målet er at 100% av kunstgresset skal bli en del av et sirkulært kretsløp, da gjennom gjenbruk og materialgjennvinning.

-Hva er potensialet i forhold til utslipp, kroner etc ved å behandle utrangerte kunstgressbaner?

-Bruk av kunstgress står i dag for 20% av Norges utslipp av mikroplast. Ca 1800 tonn/år. Denne nye teknologien leder til økt gjenbruk, og da redusere produksjon av ny gummi, sand og plast. Dette er bådekostnads- og er miljøbesparende. En bane 100 tonn sand, 100 tonn gummi + 20 tonn plast(PE/PP), forteller Tormod Steen i Oceanize.

Han legger til at dette er sirkulærøkonomi i praksis ved at ressursene forblir i et kretsløp. Alternativet for plasten er enten energigjenvinning eller deponi, dette ønsker vi ikke, sier Steen.

Egenfinansiert prosjekt

Kostnadene til prosjektet deles mellom NOPREC og TeBe Sport.Sistnevnte selger dette som en tjeneste til klubber, kommuner og idrettslag som ønsker at det gamle kunstgresset skal komme dem og andre til nytte.

Lars Solberg i TeBe sport

-Hva er potensialet for gjenvinningen?

-Det er internasjonalt potensiale i materialgjenvinningen, et granulat kan inngå i plastproduksjon verden over. TeBes Maskin og kunnskap  for effektiv separasjon og rensing av gummi og sand selges internasjonalt. Dette systemet på NOPREC er den første av sitt slag i verden, forteller Lars Solberg i TeBe-sport.

-Når starter kommersiell virksomhet opp om undersøkelsene dere foretar nå gir positive resultater?

-For TeBe Sport startet kommersiell virksomhet mai 2021, de har i dag 140000 kvm med kunstgress som skal prosesseres. Avtalen mellom TeBe og NOPREC gjelder en testproduksjon for å undersøke resirkuleringsmulighetene for plasten og et videre samarbeid om foredling, salg og markedsføring innen resirkulering av idressanlegg, sier Tormod Steen.

 

Bakgrunnsinformasjon:

Oceanize, bestående av de to datterselskapene Containerservice Ottersøy (COAS) og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), har blitt en nasjonal spydspiss innenfor resirkulering av plastavfall. Selskapet fremmer sirkulærøkonomi og at plastressursene forblir i et kretsløp ved at de kobler avfallsbesittere, avfallsbehandlere og forbrukere av plast sammen.

Siden 2011 har COAS, ved hjelp av en mobil kvern, hentet marint avfall fra Stathelle i sør til Øst-Finnmark i nord. Selskapet har blant annet samlet inn rundt 17 000 tonn kassert utstyr fra havbruksnæringen. COAS sorterer og bearbeider avfallet, før det går videre til NOPREC, som gjør det om til plastgranulat. Deretter selges granulatet videre og blir brukt til å lage nye produkter.

 

TeBe Sport gir denne beskrivelsen av virksomheten sin;

TeBe sport ble etablert i 2005 og er i dag Norges eldste og største fagmiljø på vedlikehold og drift av kunstgressbaner og idrettsanlegg. De tilbyr produkter og tjenester som sikrer god økonomisk drift, redusert påvirkning på miljøet og idrettsglede for alle på og utenfor banen. Hvert år gjennomfører vi drift og vedlikehold på i overkant av 200 idrettsflater, fra Lindesnes i Sør til Finnmark i Nord.

I tillegg til klassiske produkter og tjenester innen bærekraftig drift og vedlikehold av idrettsflater, har TeBe Sport utviklet og selger løsninger for å holde gummigranulatet fra kunstgressbanene i et lukket kretsløp (www.miljobaner.no). Vi har utviklet DRIVE, verdens første digitale banemester (www.digitalbanemester.no) og HallMonitor, en sensorplatform for telling av brukere og utregning av utnyttelsesgrad av idretts- og aktivitetsflater (www.hallmonitor.no).

TeBe Sport har satt seg som mål om å bli Norges største fagmiljø på bærekraftig og sirkulær drift, vedlikehold og avhending av idrettsanlegg, og skal levere produkter og tjenester som avdekker risiko, reduserer konsekvens og fremmer gode idrettsopplevelser for brukere og for samfunnet.

 

Om Noprec:

NOPREC driver mekanisk resirkulering av plast fra industrikilder. Anlegget har produsert 1000 tonn resirkulert materiale siden oppstarten i 2017, med leveranser til kunder i Norge og EU. NOPREC har 3 «standardfraksjoner»: HDPE fra oppdrettsmerder, HDPE fra fòrslanger og PP/PE fra tauverk. Spesielt erfaringene fra PP/PE tauverk er relevant da kunstgressmattene kan bestå av en kombinasjon av disse polymerene, m.fl. På oppdrag fra kunder har NOPREC testet ca. 10 ulike småskalaproduksjoner for å produsere et resirkulert granulat som kan analyseres mhp mekaniske og kjemiske egenskaper, samt prosesseringsegenskaper for videre bruk i nye produkter.

NOPREC er samlokalisert med søsterbedriften Containerservice Ottersøy som samler inn og bearbeider nesten alle typer næringsavfall, med spesielt fokus på plastfraksjoner som allerede kan, eller vil kunne resirkuleres av NOPREC. Containerservice Ottersøy håndterte ca. 2200 tonn plastfraksjoner i 2019 og er markedsledende på innsamling og bearbeiding av plastavfall fra havbruksnæringen. Sammen er bedriftene et sterkt kompetansemiljø for industriell behandling av plastfraksjoner fra norsk industri.

 

 

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.