Nyheter Transport
Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil åpne for at noen byer får ha nullutslippssoner. Foto: Agnete Brun, KrF

Regjeringen åpner for nullutslippssoner i byene

– Ett inngripende tiltak, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), men vil legge til rette for et fåtall byer.

Statens vegvesen skal vurdere hvordan pilotprosjekt med nullutslippssoner skal gjennomføres i blant annet Oslo og Bergen. Bak oppdraget står Samferdselsdepartementet.

Departementet har også gitt i oppdrag om å se på lemping av vilkårene for å opprette gebyrbaserte lavutslippssoner. Slik at disse kan etableres av klimahensyn.

LES OGSÅ: Avinor etablerer senter for nullutslipp i luftfarten

Inngripende

Departementet viser til regjeringens klimaplan og Nasjonal transportplan 2022 – 2023.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, i form av pilotprosjekt. Samtidig som kollektivtilbudet rustes opp, er det også viktig med virkemidler for innfasing av kjøretøy med nullutslipp, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Hareide forutsetter  at pilotbyene tar hensyn til innbyggerne og næringslivets behov i sine ordninger.

Både Bergen og Oslo har etterspurt mulighetene til å opprette nullutslippssoner for å redusere utslippene. Begge byene har fattet vedtak om slike soner som en del av byenes klimastrategier. Trondheim og Stavanger ønsker å utrede bruken av slike soner.

De som blir berørt av opprettelsen av slike soner skal ifølge departementet få nødvendig tid til å omstille seg før reguleringen trer i kraft. Det må være god tilgang til nullutslippskjøretøy.

Forskjellsbehandling

Norges Automobilforbund er ifølge NTB skeptiske til innføringen av nullutslippssoner. De mener slike tiltak forskjellsbehandler bilister og peker på at det fortsatt er slik at det er husholdninger med høye inntekter som har råd til elbil.

Dermed vil stenging av enkeltgater for biler som går på fossilt drivstoff bidra til forskjellsbehandling.

– Å stenge enkeltgater for enkelte personbiler for å løse et globalt problem er feilslått. I praksis dreier dette seg om at det er greit å slippe ut CO2 i noen gater, mens i andre gater ikke. Effekten vil derfor være tvilsom og det kan påføre beboerne i byene store utfordringer, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til NTB.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.