Nyheter
Helge Skaarberg Holen, Business Development Manager i Everfuel. Foto: Ludvig Gundersen

Ønsker utvidet mandat hos Enova

Selskapet Everfuel skal bygge ut 15 fyllestasjoner for hydrogen i Norge mot 2023. – Hvis vi får samlet troppene kommer mye til å skje, men da må Enova først ha større rammer og et mandat til å legge en helhetlig plan, sier Helge Skaarberg Holen

Under sendingen av Helpdesk: Muligheter og barrierer for hydrogen uttalte Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum (NHF) at det er behov for konkrete politiske mål for norsk hydrogensatsing.

– Vi ser at andre land setter seg tydelige og ambisiøse mål, og de øremerker midler som gir et kraftig signal til bransjen at myndighetene vil være med på laget og bidra til at vi lykkes, sa hun.

I NHFs innspill til Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 (NTP) var også dette en av kjepphestene. De poengterer blant annet at det er av avgjørende betydning at NTP inneholder konkrete mål for etablering av hydrogenstasjoner i de største byene og langs de viktigste transportkorridorene i Norge.

SE SENDINGEN HER: HELPDESK: Barrierer og potensial for norsk hydrogensatsing

Ikke godt nok støtteprogram

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Foto: Ludvig Gundersen

NHF opplyser at Enovas støtteprogram er avgjørende for fyllestasjoner, men at medlemmene deres gir utrykk for at det ikke er tilstrekkelig tilpasset bransjens behov.

«Blant annet pekes det på at kravet om at det er sluttbruker som skal tildeles støtten, er uheldig. Det er ikke naturlig at transportørene selv bygger ut infrastrukturen, så det må være adgang for andre typer virksomheter som vil etablere hydrogenproduksjon eller fyllestasjoner å søke om støtte direkte», heter det i brevet.

Oppsummert mener NHF at det er behov om å etablere et konkret støtteprogram for hydrogenstasjoner som er tilpasset bransjens behov og et støtteprogram til anskaffelse av hydrogenkjøretøy i næringsvirksomhet.

LES OGSÅ: HydrogenPro vurderer å bygge hydrogenfabrikk i Kvinesdal

Skal bygge 15 stasjoner i Norge

Everfuel stiller seg også bak ønskene til NHF. Det danske selskapet har utarbeidet en skandinavisk grønn drivstoff-strategi for lastebiler, busser og biler og skal frem mot 2023 bygge ut 15 hydrogenfyllestasjoner i Norge.

Cnytt.no møter Helge Skaarberg Holen, som er ansvarlig for selskapets forretningsutvikling i Norge på Alnabru. Her skal Everfuel bygge den største fyllestasjonen for tungtransport, busser og taxi.

– Alnabru er første brikken i en plan som skal dekke hele Sør-Norge opp til Trondheim og dekke hovedkorridorene Oslo – Trondheim, respektive Bergen, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Dette er bare begynnelsen, og vi planlegger også Nord-Norge, og da har du lagt ryggraden i en heldekkende infrastruktur for Norge og tungtransport, sier Holen.

Han mener det behov om å etablere et konkret støtteprogram for hydrogenproduksjon der hvor denne ikke naturlig faller inn under et større industrielt prosjekt.

LES OGSÅ: Feiring bruk bygger fyllestasjon for biogass

Flere utfordringer

Ifølge Holen er den største utfordringen å få leverandørene av kjøretøy raskt nok på banen slik at transportselskapene kan kjøpe hydrogenkjøretøy. Det er derfor viktig at de er sikret støtte ved innkjøp samtidig som de sammen med Enova tydelig kommuniserer en forventning om skarpt fallende priser et en kort introduksjonsfase.

– Om de ikke kan kjøpe inn i forvissning om støtte, kan ikke vi trykke på knappen for å bygge fyllestasjoner, sier han.

Holen mener at aktørene må samkjøres med Enova slik at de kan legge en helhetlig plan for utbygging av infrastruktur. Det nytter nemlig ikke å rulle ut et nettverk med flere hull.

– Vi tar sikte på å ha de første stasjonene klare i utgangen av 2023. Og hvis vi får samlet troppene kommer mye til å skje, men da må Enova først ha større rammer og mandat til å støtte en helhetlig plan, mener han.

LES OGSÅ: NEL inngår samarbeid med Aibel om storskala Hydrogen

Vi utvikle nettet gradvis

Energi- og miljøkomiteens Liv Kari Eskeland (H) svarte på hydrogenaktørenes problemstillinger under onsdagens sending av Helpdesk. Til spørsmål om hvilke planer regjeringen har for utbygging av fyllestasjoner for hydrogen sa hun følgende:

– Hydrogen kommer nå for fullt i enkelte segmenter, spesielt i transporten, og tungtransporten og maritim sektor er vesentlig her, sa Eskeland. 

Liv Kari Eskeland (H). Foto: Høyre / Cecilie Victoria Jensen

Ifølge henne vil det i første omgang være viktig å legge til rette for flåter av kjøretøy, regionsbusser og lastebiler.

– Og få opp fyllestasjoner i de enkelte operasjonsområdene, sa hun. 

Legger opp til hydrogenklynger

Dette mener Eskeland også er mulig å gjøre videre når det gjelder langdistansebusser og varetransport.

– Her er det mulig å satse på trafikk-korridorene der disse kjøretøyene skal etableres, og vi ser for oss å utvikle nettet gradvis. Det betyr også i fortsettelsen at det vil være fornuftig å bygge ut infrastruktur i takt med prosjektene som blir realisert. 

Eskeland la til at under regjeringens arbeid med veikartet for hydrogen, skal de legge opp til hydrogenklynger der bruk, produksjon og infrastruktur ligger på samme sted.

LES OGSÅ: Hydrogenselskapet Hynion går på børs

Skal bruke Enova for best mulig klimauttelling

– Enova er brukt som et virkemiddel og mandatet til Enova skal de sørge for å støtte de sektorene som skaper mest reduksjon i utslipp, og der ligger transportsektor, og Enova skal fortsette å støtte infrastrukturen for hydrogen, sa Eskeland. 

Til spørsmålet om det vil komme noen endringer i Enovas mandat svarte hun at myndighetene er opptatt av å styre Enova på et overordnet nivå gjennom styringsavtalen.

– Og gjennom den nye avtalen fra 2021 til 2024 så har vi spisset Enova inn mot teknologi og klimavirkemiddel. Det betyr at vi skal bruke Enova der vi får best uttelling for å redusere eksempelvis klimagasser. Slik sett vil Enova støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen der det er behov for offentlig støtte.

LES OGSÅ: Hydro satser på hydrogen

Fremdeles bekymret

Selv om Helge Skaarberg Holen er glad for å høre engasjementet for hydrogen, er han likevel litt bekymret.

Helge Skaarberg Holen, Business Development Manager i Everfuel. Foto: Ludvig Gundersen

Det må ikke bli for gradvis og ikke for fokusert på de store knutepunkprosjektene. Grunnstammen i landtransport nettverket må bygges raskt slik at logistikk aktørene kan få en effektiv overgang til en nullutslipps-flåte som kan dekke de viktigste korridorene, reagerer Holen på Eskelands kommentarer. 

Holen mener de store knutepunktene bare vil sammenfalle med enkelte av destinasjonene for fylling av lastebilene.

Derutover må det bygges bevisst for å få et fungerende nettverk. Lastebilene går fra A til B og ikke i ring rundt A, for å si det litt enkelt.

Behov for økt investeringsstøtte

Norsk Hydrogenforums Ingebjørg Telnes Wilhelmsen sier det er godt å høre at Eskeland sier at regjeringen har skrudd til på klima i Enovas mandat, og at aktører som ønsker å etablere hydrogenstasjoner vil motta støtte.

En hydrogendrevet lastebil er 4-6 ganger dyrere enn en lastebil som går på diesel. Dette vil endre seg når hydrogenlastebilene kommer i serieproduksjon, men transportørene har behov for økt investeringsstøtte ved kjøp av de første lastebilene. NHF mener at de transportørene som går foran og baner vei for utslippsfri tungtransport bør premieres for dette, sier hun.

Wilhelmsen legger til at næringstransport som taxier og budbiler også etterlyser en starthjelp fra Enova.

Per i dag er det ingen støtteordninger for disse kjøretøyene og dette må komme på plass. Taxinæringen er opptatt av kontinuerlig drift, og hydrogenbilene har lang rekkevidde og rask fylletid. Hvis det legges til rette for hydrogenbiler, vil også denne bransjen raskere gå over til nullutslipp, mener hun.

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.