Nyheter
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum. Foto: Ludvig Gundersen

Ikke nok med hydrogenstasjoner langs kysten

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum mener norsk satsing på hydrogen kan skape verdier for flere hundre milliarder, men for å komme dit må konkrete mål fra myndighetene på plass.

20. april sendte NHO, LO og en rekke aktører i kraftbransjen et innspill til stortingsmeldingen om langsiktig
verdiskaping fra norske energiressurser – der også veikartet for hydrogen vil komme.

Norsk hydrogensatsing var også temaet under onsdagens sending av Helpdesk, der mulighetene og barrierene var på agendaen.

– For oss er det helt klart viktigst at vi får noen ambisiøse og konkrete mål, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum, om høringsinnspillet.

Generalsekretæren forteller at dette også er noe Norsk Hydrogenforum har spilt inn til myndighetene.

– Vi ser at andre land setter seg tydelige og ambisiøse mål, og de øremerker midler som gir et kraftig signal til bransjen at myndighetene vil være med på laget og bidra til at vi lykkes, forteller hun.

SE SENDINGEN HER: HELPDESK: Barrierer og potensial for norsk hydrogensatsing

Store utslippskutt

Da Norge har som mål å halvere utslippene innen 2030 – drøyt 26 millioner tonn CO2  – mener Wilhelmsen at hydrogen vil spille en viktig rolle.

– Både i industrien og transportsektoren vil hydrogen kunne bidra til betydelige utslippskutt. Bare ved Yaras prosjekt, der de skal bytte ut fossilt hydrogen med grønn hydrogen i ammoniakkproduksjonen, kan de alene redusere utslippene med 800.000 tonn CO2 i året, sier hun. 

Også transportsektoren vil være viktig, mener Wilhelmsen, da tungtransport alene slipper ut over fire millioner tonn CO2.

31 prosent av Norges utslipp kommer fra transportsektoren, og Norge er et langstrakt land, så dette er et høyt tall sammenlignet med andre land. Transportsektoren blir derfor helt avgjørende for at Norge skal nå de klimamålene vi har forpliktet oss til.

– Biogass og biodrivstoff vil bidra med utslippskutt her, men det er begrenset tilgang, så vi trenger hydrogen. Vi mener at hydrogen på lenger sikt kunne levere halvparten av drivstoffet her, og hydrogen vil også kunne være et viktig supplement til elbiler for flåter, som for eksempel taxier, sier hun. 

LES OGSÅ: Vil etablere 15 hydrogenstasjoner i Norge

Ikke bare behov for fyllestasjoner langs kysten

I kraftbransjens innspill legger de frem ambisjoner om blant annet koble produksjon, bruksområder og eksportmuligheter sammen og å ta sikte på å etablere fyllestasjoner langs kysten. Slik mener de skipsfarten sikres hydrogen, som trolig vil være det første mobile bruksområde.

– Det synes jeg er for snevert, reagerer Wilhelmsen.

Hun mener at kyst er viktig for å få koblet opp maritim sektor, men at en ikke må glemme innlandet også når veikartet for hydrogen skal utarbeides.

– Vi må tenke de store byene og transportkorridorene, for det er her transporten går. Det hjelper ikke at Norge lager en rute langs kysten. Det er stor trafikk mellom våre naboland og i Europa, og vi må rigge oss til slik at bilene kan krysse grensene og at transporten kommer frem dit den skal, fastholder Wilhelmsen.

LES OGSÅ: NETT-TV: Kan biogass og hydrogen bidra til det grønne skiftet?

Store verdier å hente

I tillegg til å redusere utslipp, vil etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner kickstarte et hjemmemarked for produksjon av både hydrogen og hydrogenteknologi, som Norge i neste runde kan bli store eksportører av, sier Wilhelmsen. 

– Det betyr at transportsektoren kan være en døråpner for nye grønne arbeidsplasser og bli en ny viktig eksportnæring for Norge.

Wilhelmsen viser til NHOs rapport Grønne elektriske verdikjeder som beskriver en potensiell verdiskaping for grønt hydrogen på 10-20 milliarder kroner i omsetning for norske bedrifter i 2030, og 70-300 milliarder kroner i 2050.

Dette gjelder ikke bare produksjon av hydrogen, men også teknologiutvikling av utstyr og infrastruktur som elektrolysører, lagring- og systemløsninger.

Om man også regner med blått hydrogen, altså hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst og lagring, blir tallene betydelig høyere.

Eksport av Norges naturgass er ti ganger vår totale innenlands elektrisitetsproduksjon. Med karbonfangst og
lagring vil videreforedling og salg av blått hydrogen også kunne gi inntekter på flere hundre milliarder.

LES OGSÅ: Ønsker frikobling for produksjon og bruk av biogass

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Cnytt.no
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.