Nyheter
Rundt 40 prosent av ressursbruken i verden kommer fra byggenæringen. Bare i Norge går 39,4 millioner tonn materialer til bygging og vedlikehold av boliger, kontorer, veier og annen infrastruktur. Foto: Ben Allan/Unsplash

Bruker 15 millioner på «Finn.no» for brukte byggematerialer

Bygg og anleggsvirksomheter stod for 24 prosent av alt avfallet som ble generert i 2018. Trøndelag fylkeskommunen tar nå grep og leder arbeidet med å utvikle en digital infrastruktur for ombruk av byggematerialer.

I 2018 genererte nybygging, rehabilitering og rivning over 1,8 millioner tonn med avfall. Av dette ble rundt 42 prosent levert til materialgjenvinning, 28 prosent til energiutnyttelse og 27 til deponi. Med andre ble store mengder med ressurser ikke utnyttet videre.

Ressursbruken i byggsektoren er med andre ord ikke uten grunn et av fokusområdene i regjeringens klimaplan, som ble lansert tidligere i år. I tillegg pekte også The Circularity Gap Report Norway, som ble lansert i 2020, at det ligger et stort potensiale i byggsektoren for å øke sirkulærøkonomien i Norge.

LES OGSÅ: Jumboplass for Norges sirkulærøkonomi

Skal lage Finn.no for byggematerialer

Også Trøndelag fylkeskommune mener økt ombruk av byggevarer og utstyr er viktig i arbeidet for å redusere klimagassutslipp og bidra til mer sirkulær økonomi. Men de har sett at byggematerialer i liten grad blir brukt på nytt når bygg rives, fordi markedet for ombruk av byggematerialer fungerer dårlig. Fylkeskommunen tar nå grep og leder arbeidet med å utvikle en digital infrastruktur for ombruk av byggematerialer –  et digitalt gjenbrukstorg for byggematerialer

– Vi ønsker å skape et Finn.no for byggematerialer, forteller bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune til Cnytt.no.

LES OGSÅ: Har reddet 100.000 tonn med betong fra dynga

Dette handler dog om noe helt annet en møbler og inventar, de ønsker en markedsplass der profesjonelle aktører i bygg og anleggsbransjen kan legge ut og finne brukte materialer fra og til prosjektene sine.

– En plattform byggherrer, entreprenører, ingeniører og arkitekter kan bruke for å få til sirkulærøkonomien. Den avgjørende forskjellen fra Finn.no er at det med byggematerialer også handler om sertifiseringer og dokumentasjonskrav til byggeegenskapene, og her er det utfordringer, mener bygge- og eiendomssjefen.

15 millioner til utvikling

Sammen med følgepartnerne Oslo kommune, gjennom Omsorgsbygg og Undervisningsbygg, Trondheim Eiendom og NTNU skal de nå finne leverandører som kan levere en slik tjeneste. I tillegg til en egenfinansiering på fem millioner, har de fått tildelt ti millioner kroner til prosjektet av Innovasjon Norge – rundt to tredjedeler av dette er øremerket aktørene som skal utvikle tjenesten.

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune.

Per dags dato driver prosjektpartnerne med en behovskartlegging, før de i andre kvartal av 2021 skal starte konferanser og markedsdialoger med relevante aktører. Videre vil de legge ut konkurransen og inngå avtaler, før de i tredje kvartal skal jobbe med utvikling og implementering av løsningen som vinner frem. 

LES OGSÅ: Skal løse et verdensproblem: Utnyttelse av brøytesnø

– Konferansene og markedsdialogene vil forme det grunnlaget og kravene til konkurranserunden. Gjennom disse får vi vite hva markedet kan tilby oss, forteller Venås.

Han legger til at det digitalt gjenbrukstorget for byggematerialer handler om mye mer enn bare å lage en digital byggvarekatalog for salg og kjøp, det handler også om å skape en kobling til andre profesjonelle systemer byggebransjen bruker i design og forvalting som «bygningsinformasjonsmodellering (BIM)» og «dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)», men også mot de regulatoriske myndigheter.

Handler om samfunnsansvar

I denne innovativ anskaffelsen understreker Venås at fylkeskommunen ikke ser for seg å gå inn som eier av, eller ha spesielle rettigheter til løsningen som blir utviklet

– Vi har ingen kommersielle interesser i det hele tatt i dette prosjektet. Skal vi nå bærekraftsmålene må vi jobbe med  innovative og anskaffelser. Målet er å få markedet i gang, det såkalte sirkulærmarkedet. Da vi investerer 600 – 700 millioner i året i byggeinvesteringer, har vi et visst samfunnsansvar og skal vi lykkes hjelper det ikke om vi sitter på løsningene alene, mener han. 

LES OGSÅ: 12 tips som kan redusere utslippene på bygganlegg

Samlet har prosjektpartene fire millioner kvadratmeter bygningsmasse og investerer årlig i bygg for rundt fire milliarder kroner. Venås tror at prosjektet kan bli en «game changer» for bransjen.

– Vi sitter med et stort volum, og dette kan være en «game changer». Mange andre aktører tenker likt, sier Venås. 

Kan skape nye arbeidsplasser

I tillegg til å kutte i ressursforbruk og klimagassutslipp, ser de også at plattformen kan være med på å skape nye arbeidsplasser og markeder.

– Det kan også tenke seg at det finnes logistikkfirmaer innen gjenbruk av avfall, som kan få nye markeder i dette området her. Vi har også store politiske målsetninger om å skape grønne arbeidsplasser, og sirkulærøkonomien er et områdene der disse kan skapes, mener han.

LES OGSÅ: COWI planlegger Norges første bærekraftsertifiserte boligfelt

Selv om det ofte pekes på at det mest bærekraftige man kan gjøre innen byggebransjen er å la bygg stå, enn heller å rive dem, har Venås større tro på ombruk, i alle fall i det samfunnet vi lever i dag.

– Det handler om hvordan byggene fungerer. Ombruk av materialer er like viktig for å opprettholde funksjonaliteten. Det er viktig er at de designes for robusthet og for at man i fremtiden kan sette dem opp igjen i en annen fasong, mener han.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Cnytt.no
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere