Nyheter
Janicke Scheele er leder for ansvarlige investeringer i DNB. Foto: DNB/Stig B. Fiksdal.

DNB: – Det er ikke alt grønt som nødvendigvis vil bli lønnsomt

Hvis man ikke tar hensyn til miljø og sosiale forhold risikerer man å tape penger, mener leder for ansvarlige investeringer i DNB. Men det er ikke alt grønt som nødvendigvis vil bli lønnsomt.

– Vi så en kraftig økt etterspørsel etter bærekraftige fond i Norge og Europa i fjor. Det skyldes både økt fokus på «grønne» investeringer og nye EU-reguleringer, men også at de har hatt god avkastning, sier leder for ansvarlige investeringer i DNB, Janicke Scheele, til Cnytt.no.

DNB forvalter godt over 700 milliarder kroner på vegne av sine kunder.

– Før vi investerer i selskap ser vi om de tilfredsstiller vår standard for ansvarlige investeringer. Det går blant annet på at vi ikke skal investere i kull, oljesand, pornografi, tobakk, kontroversielle våpen, eller selskap som er i brudd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, UN Global Compact, ILO-konvensjoner og så videre. Men også å avdekke risiko og muligheter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) sier Scheele.

Paris-avtalen

Området ansvarlige investeringer har utviklet seg kraftig, og spesielt de siste fem årene siden Paris-avtalen ble inngått.

– Ansvarlige investeringer har vi drevet med i over 30 år, og vi skiller litt på det å være en ansvarlig investor og det å investere bærekraftig, der er det noen nyanser. Bærekraftige fond er mer aktivt å velge inn, heller enn bare å ekskludere. Videre kan vi som investor utøve vårt eierskap, og stille krav til selskap at de skal integrere bærekraft i sin forretningsmodell.

For fem år siden kom Paris-avtalen om klima, som forpliktet medlemslandene i FN til å redusere sine klimagassutslipp. Det ble sagt at klimarisiko er en finansiell risiko, som kan være destabiliserende for det finansielle systemet. I 2015 lanserte  FN også 17 nye bærekraftmål for 2030.

– Selskap som etter 2015 ikke har forståelse for at det vil skje store ting de neste 5-20 årene har høy risiko med tanke på blant annet overgangen til lavutslippssamfunnet og nye reguleringer som er på vei, sier Scheele.

I løpet av 2020 kom det flere nye reguleringer i EU, med definisjoner av hva bærekraftig økonomisk aktivitet er. Det er betydelig økte krav til finansmarkedet om rapportering, og åpenhet om hvordan man jobber med ESG i investeringene. ESG-kriteriene for bærekraftige investeringer viser til miljø, sosiale forhold og eierstyring.

LES OGSÅ: EUs taksonomi: – Dødsstøtet for grønnvasking

– Det å ansvarliggjøre ledelsen med tanke på å håndtere risiko og muligheter innen klima og sosiale forhold er en effektiv måte å påvirke selskap, sier Scheele.

Aktive eiere

DNB utøver alene og sammen med andre investorer aktivt eierskap der de ser det som effektivt.

– Vi har dialog med selskapene vi er investert i, også ved stemmegivning i generalforsamling og med styrer, ledelse og valgkomiteer. Vi kan bidra til at selskap blir mer bærekraftige og bedre i stand til å håndtere bærekraftsrisiko. Et eksempel er å stille krav til sjømatsektoren om at de skal ha fokus på miljøforurensning og klimaavtrykk, sier Scheele.

Men fokuset på bærekraft er ikke bare av etiske hensyn, det har også en økonomisk begrunnelse når risiko og potensiell avkastning skal vurderes.

– Miljø, klima, sosiale forhold eller dårlig eierstyring kan ha negativ effekt, og påvirke kursutslag. Et eksempel er hvitvasking eller korrupsjonsanklager. Når vi investerer vurderer vi ESG-risikoen. Er det noen faktorer i selskapet; arbeidstakerforhold, miljøforurensning, klimagassutslipp, som kan øke risikoen og påvirke fremtidig avkastning?

– Ansvarlige investeringer er både etiske vurderinger, utøvelse av eierskap og kjøp av selskap man ser bidrar til en bærekraftig utvikling, for eksempel innen ny teknologi. Men selskapene skal være bærekraftige også økonomisk. Det er ikke bærekraftig av oss som forvalter pensjonsmidler for våre kunder å ikke levereavkastning.

DNB stemmer ved alle norske generalforsamlinger fondene har eierinteresser i. I forkant av generalforsamling har de ofte møter med selskapene.

– Der går vi gjennom hvilke forventninger vi har, og våre mål. Vi prøver å påvirke at det som tas opp i generalforsamlingen er i tråd med det vi ønsker. Gjennom hele året følger vi opp selskap tett sammen med forvalterne.

LES OGSÅ: Satser stort på sirkulærøkonomi – ble Europas grønne hovedstad

Klimastrategier

– Har du noen eksempler på sanksjoner mot selskap som bryter ESG-standardene?

– Vet ikke om jeg skal nevne noen navn, men ja, vi har både fått endret agendaen til generalforsamlinger og vi har påvirket styresammensetningen ved at vi har hatt møter med valgkomiteer, vi har jobbet gjennom flere investorsamarbeid med for eksempel oljeselskap, og vi har hatt mange møter med norske selskap om hvordan vi forventer at de skal rapportere på klima. Det skal forankres i styret, integreres i selskapets strategi, de må ha klimastrategi og indikatorer å følge dette opp på. Flere av disse selskapene har nå kommet med egne klimastrategier.

– Er det en ny utvikling, med klimastrategier og bærekraftsansvarlige rundt om?

– Ja og nei. Store selskaper har jobbet med dette over tid, mens mindre og små selskaper må hjelpes i gang. I DNB-konsernet merker vi at vi får flere og flere spørsmål som går på bærekraft. Vi vil at bærekraft skal integreres i hele virksomheten, ikke at man har en bærekraftansvarlig som sitter utenfor beslutningsprosessene.

– Selv om vi har jobbet med ansvarlige investeringer i DNB i lang tid, så trappet hele konsernet opp arbeidet med dette for 3-4 år siden hvor samfunnsansvar ble en integrert del av forretningsstrategien og man forankret det i konsernledelsen og styret. Det ser vi effekten av i dag.

LES OGSÅ: Dette er finalistene til å bli Norges smarteste industribedrift 2020

Bærekraftig eller indeksfond?

– Hva burde jeg som småsparer satse på? Bærekraftige fond eller indeksfond?

– Det kommer litt an på. Du kan velge fond som tenker bærekraft bredt globalt, og kanskje har de 17 bærekraftsmålene som rammeverk, da får du lite sektor- og geografisk risiko ved at du fortsatt har eksponering mot helse, farmasi, teknologiaksjer og ulike regioner. Dersom du kjøper et rent fornybart energi-fond er det en smalere sektor, selv om det gikk bra i fjor. En smalere portefølje, kan svinge mer. Det er heller ikke alt grønt som nødvendigvis vil bli lønnsomt.

– Det man med stor sikkerhet kan si er at fond som ikke er bevisst risiko knyttet opp mot bærekraft eller ESG kan ha høyere risiko knyttet mot disse faktorene. Hvis vi har et selskap i hvor vi finner at de har en høy ESG-risiko, for eksempel ved å være utsatt for og dårlig forberedt på flom, ekstrem varme, skogbrannfare, eller etablerer fabrikker på utsatte områder vil de potensielt kunne tape mye penger.

LES OGSÅ: Sirkulærøkonomi kan skape tusenvis av jobber

Kjøper «grønne» selskap

– All forvaltning i DNB tilfredsstiller ansvarlig forvaltning, og så har vi noen fond som går noe lengre. Selv indeksfondet vårt investerer ikke i tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi. Er det selskap som er i brudd med internasjonale standarder og normer  er de heller ikke i noen av fondene våre, men hvis du har miljø- og klimafokus har vi for eksempel DNB Miljøinvest som investerer i fornybar energi og energieffektivisering.

– Vi har også fondet DNB Grønt Norden, som er et nordisk fond som velger vekk fossil energi og velger inn såkalte «grønne» selskap, selskap innen sirkulærøkonomi, klima, fornybar energi, grønn energi, miljø, avfallshåndtering osv. Det gir fokus på miljø og klima, men også bredere eksponering.

– Hvis man ønsker å investere med påvirkning og man har noe man brenner for og har tro på kan man velge fond med bærekraftsfokus.

– Blir det for spesielt interesserte?

– Ikke nødvendigvis, men jeg ville ikke puttet hele pensjonen min i et veldig spisset fond, da ville jeg tenkt mer bredt. Vi har også fond som tenker FNs bærekraftsmål, og helse og biotech er veldig viktige sektorer også med tanke på bærekraftmålene. Det viktige er at de som forvalter midlene har forståelse for at det er drivere i markedet som gjør at man må tenke ESG og bærekraft i investeringene, men også tenker økonomisk bærekraft og diversifisering.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Cnytt.no
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere